70 drzew posadzili pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na Mazurach. Najwięcej nasadzeń, bo ponad 50, pojawiło się nad jeziorem Kisajno w Giżycku.

drzewa

Lipa drobnolistna, klon pospolity, dąb szypułkowy, grab pospolity, brzoza brodawkowata, olsza czarna i jesion wyniosły – to gatunki drzew, które od dziś (7.12) częściej można spotkać w krajobrazie Mazur. Pracownicy Wód Polskich na czele z zastępcą dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Markiem Jadeszko, dyrektorem Zarządu Zlewni w Giżycku – Ewą Kundą oraz we współpracy z Urzędem Miasta w Giżycku i burmistrzem Wojciechem Iwaszkiewiczem, posadzili drzewa przy południowym brzegu jeziora Kisajno. Młode drzewka zostały zasadzone w miejsce wyciętych, starych, połamanych i przewróconych drzew, które stanowiły zagrożenie dla drożności cieku, szlaku żeglugowego i bezpieczeństwa powodziowego. Każde z drzew zostało zabezpieczone przed bobrami specjalną stalową siatką.

DSC06466

Zadrzewienia nadwodne przede wszystkim pełnią funkcję ochronną, utrwalając brzegi wód i chroniąc lustro wody przed nadmiernym parowaniem. Wzmacniają brzegi rzek i kanałów przy których rosną, dzięki czemu przeciwdziałają erozji, wymywaniu gleby i zmianom kształtu koryta oraz umacniają skarpy. Są regulatorami stosunków wodnych, wiążą wilgoć w swoich systemach korzeniowych przez co ograniczają spływ powierzchniowy wód do cieków. Ich korony ocieniają lustro wody, ograniczając parowanie i nie dopuszczając do przegrzania się wody. Dzięki zdolnościom retencyjnym i spowalnianiu tempa topnienia śniegu mają wpływ na spowalnianie odpływu wód, szczególnie w górnych partiach zlewni rzek. 

DSC06482

Wody Polskie systematycznie prowadzą prace pielęgnacyjne zadrzewień nadwodnych. Pracownicy Zespołów Wsparcia Technicznego podcinają gałęzie, usuwają wykroty i drzewa zagrażające bezpieczeństwu, zwłaszcza wzdłuż szlaków wodnych. Z koryt mniejszych rzek usuwają przewalone drzewa, gdy mogą powodować niebezpieczne zatory. Najwięcej interwencji w sprawie powalonych drzew ma miejsce po burzach i nawałnicach.  Usuwanie drzew i krzewów bywa także konieczne podczas realizacji inwestycji np. przebudowy lub budowy kanałów, wałów przeciwpowodziowych lub gdy drzewa czy krzewy stanowią zagrożenie dla okolicznego mienia. Wiemy jak ważna jest obecność drzew w krajobrazie nadwodnym, dlatego oprócz działań interwencyjnych prowadzimy nasadzenia zastępcze przy zbiornikach wodnych. Pracownicy Wód Polskich – RZGW w Białymstoku za każdym razem, w miejsce wyciętych drzew, sadzą nowe, młode drzewka.

DSC06478

Oprócz nasadzeń nad jeziorem Kisajno, pracownicy Wód Polskich posadzili drzewa także nad Kanałem Łuczańskim w Giżycku, plaży nad jeziorem Niegocin w Giżycku, plaży nad jeziorem Mikołajskim w Mikołajkach oraz jeziorami Harsz i Dargin.

130765360 2803739293283976 5613636552226713836 n

 

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, 

rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku.