ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W ROKU 2020 w obwodach rybackich: RZEKI NAREW NR 5, RZEKI PISA NR 1, RZEKI PISA NR 2, JEZIORA SILEC W ZLEWNI RZEKI OMET NR 3.

 

1. Zezwolenie wydane przez Dyrektora RZGW w Białymstoku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Białymstoku, upoważnia do wędkowania w wodach obwodów rybackich rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2, jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3.

 

2. Prawo do amatorskiego połowu ryb rocznego na obwodach rybackich rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2, Jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Białymstoku, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w Ustawie o rybactwie śródlądowym).

Koszt rocznego zezwolenia na amatorski połów ryb wynosi 150,00 zł brutto.

W związku z ograniczeniami w amatorskim połowie ryb wskutek braku możliwości sprzedaży zezwoleń od dnia 1 stycznia,
ustala się na 2020 roku cenę rocznego
zezwolenia na amatorski połów ryb w wysokości 105,00 zł brutto.

 

3. Prawo do amatorskiego połowu ryb okresowego (1 lub 3 dniowego) na obwodach rybackich rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2, Jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Białymstoku, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w Ustawie o rybactwie śródlądowym).

Koszt zezwoleń okresowych:

 1. 1-dniowe – 15,00 zł brutto,

 2. 3- dniowe – 30,00 zł brutto.


4. Opłatę za zezwolenie
roczne i okresowe na amatorski połów ryb na obwodach rybackich rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2, jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi: Imię i Nazwisko, adres korespondencyjny, numer karty wędkarskiej oraz określeniem daty lub okresu planowanego połowu należy przesłać drogą elektroniczną na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku ul. J. K. Branickiego 17A, 15-085 Białystok.

 

 

 • Zezwolenia, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową wraz z fakturą potwierdzającą dokonanie zakupu będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny. Dyrektor RZGW w Białymstoku zastrzega, że czas wysłania zezwolenia do adresata wynosi do 3 dni roboczych.

   

 • Przesłanie potwierdzenia dokonania wpłaty wraz ze wskazaniem adresu do korespondencji jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie adresu korespondencyjnego w celu przesłania zezwolenia na amatorski połów ryb. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można w dowolnym czasie odwołać (pkt 6a Klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych).

   

 • Zezwolenie roczne i okresowe jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.

 

5. Opłaty należy wnosić na konto:

PGW WP RZGW w Białymstoku ul. Jana Klemensa Branickiego 17 A, 15-085 Białystok.

Numer konta bankowego: 85 1130 1017 0020 1510 6720 0172 z podaniem tytułu przelewu:
AMATORSKI POŁÓW RYB ( ROCZNY LUB OKRESOWY w dniu/ dniach …..) oraz IMIĘ I NAZWISKO WĘDKARZA, NR KARTY WĘDKARSKIEJ (zgodnie ze wzorem poniżej).

 

6. Nie istnieje stacjonarny punkt gdzie można zakupić zezwolenie na amatorski połów ryb.

 

7. Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia oraz druku przelewu: powoduje nieważność tych dokumentów. W przypadku opłaty okresowej wpisujemy datę lub okres planowanego połowu.

 

8. Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).


W załączeniu:

 1. Załącznik Nr 1 - Wzór zezwolenia rocznego,

 2. Załącznik Nr 2 – Wzór zezwolenia okresowego.

 3. Załącznik Nr 3 - Wzór opłata roczna

 4. Załącznik Nr 4 - Wzór opłata okresowa

 

Treść Zarządzenia Pezesa PGW Wody Polskie

 

 

%MCEPASTEBIN%
Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Załącznik nr 1,2,3,4.pdf)Załącznik nr 1,2,3,4.pdf 3009 kB2020-05-05 10:592020-05-05 10:59