ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W BIAŁYMSTOKU

 1. Zezwolenie wydane przez Dyrektora RZGW w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Białymstoku, upoważnia do wędkowania w wodach obwodów rybackich rzeki Narew nr 5, rzeki Pisa nr 1, rzeki Pisa nr 2, jeziora Iławki w zlewni rzeki Pisa nr 5, jeziora Stoczek w zlewni rzeki Pisa nr 19, jeziora Łaźno w zlewni rzeki Ełk nr 1, jeziora Kiełki w zlewni rzeki Ełk nr 9, jeziora Krzywe w zlewni rzeki Ełk nr 21, jeziora Wityny w zlewni rzeki Ełk nr 28, jeziora Reszki w zlewni rzeki Jegrznia nr 5, jeziora Silec w zlewni rzeki Omet nr 3 zgodnie z wykazem zamieszczonym na stronie bialystok.wody.gov.pl w zakładce ŁOWISKA RZGW pt. LISTA OBWODÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W BIAŁYMSTOKU DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB.
 2. Prawo do amatorskiego połowu ryb rocznego na obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Białymstoku, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w Ustawie o rybactwie śródlądowym).
 3. Koszt zezwoleń rocznych:

- opłata zwykła - 180,00 zł brutto;

- opłata ulgowa - 110,00 zł brutto.

Zezwolenie roczne obejmuje pełen rok kalendarzowy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia.

 1. Do ulgi w opłacie uprawniona jest młodzież szkolna do 18 roku życia. Aby potwierdzić uprawnienie do ulgi, wystarczy okazać przy kontroli dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość i wiek (legitymacja szkolna).
 2. Prawo do amatorskiego połowu ryb okresowego (1, 3 lub 7 dniowego) na obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku nabywają osoby, które posiadają wypełnione zezwolenie na amatorski połów ryb pobrane ze strony bialystok.wody.gov.pl, potwierdzenie dokonania opłaty oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w Ustawie o rybactwie śródlądowym).
 3. Koszt zezwoleń okresowych:

- 1-dniowe* – 15,00 zł brutto,                         

- 3-dniowe* – 30,00 zł brutto,                         

- 7-dniowe* – 70,00 zł brutto,                         

* Doba liczona od godz. 0.00 do 24.00

 1. Opłatę za zezwolenie roczne na amatorski połów ryb na obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi: Imię i Nazwisko, adres korespondencyjny, numer karty wędkarskiej należy przesłać drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie ul. J.K. Branickiego 17 A, 15-085 Białystok. Zezwolenie roczne jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską a w przypadku prawa do opłaty ulgowej, wraz z dokumentem potwierdzającym to uprawnienie.

Zezwolenia będą odsyłane przesyłką pocztową na wskazany przez wpłacającego adres korespondencyjny lub na wyraźną prośbę na adres poczty e-mail. Dyrektor RZGW w Białymstoku zastrzega, że czas wystawienia zezwolenia wynosi do 3 dni roboczych od dnia w którym wpłata została zaksięgowana na rachunku PGW WP RZGW w Białymstoku

 1. Opłatę za zezwolenie okresowe (1, 3, 7 dniowe) na obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej.
 2. Następnie ze strony www.bialystok.wody.gov.pl należy pobrać zezwolenie okresowe i je wypełnić. Zezwolenie okresowe jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.
 3. Opłaty należy wnosić na konto:

PGW WP RZGW w Białymstoku ul. Jana Klemensa Branickiego 17 A, 15-085 Białystok

Numer konta bankowego: 85 1130 1017 0020 1510 6720 0172

z podaniem tytułu przelewu: AMATORSKI POŁÓW RYB (ROCZNY LUB OKRESOWY w dniu/ dniach …..) oraz IMIĘ I NAZWISKO, ADRES KORESPONDENCYJNY, NR KARTY WĘDKARSKIEJ a w przypadku prawa do opłaty ulgowej – NUMER DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIE DO ULGI.

 1. Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 2. Nie istnieje stacjonarny punkt gdzie można zakupić zezwolenie na amatorski połów ryb.
 3. Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia okresowego oraz druku przelewu: - brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru karty wędkarskiej, tytułu i rodzaju opłaty oraz okresu połowu powoduje nieważność tych dokumentów.

UWAGA!  - Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego.

 1. Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).

W załączeniu:

 1. Załącznik Nr 2a - Wzór zezwolenia rocznego
 2. Załącznik Nr 2b – Wzór zezwolenia okresowego - do pobrania

 

Zarządzenie nr 88/2021 Prezesa PGW Wody Polskie z dn. 31.12.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu amatorskiego połowu ryb.