Lista obwodów, udostępnionych do amatorskiego połowu ryb w ramach gospodarki rybackiej prowadzonej przez RZGW

Lista obwodów rybackich do amatorskiego połowu ryb 2024 - do pobrania 

Nazwa obwodu rybackiego

Opis i mapa obwodu rybackiego

Rzeki Narew Nr 5

Rzeki Narew Nr 5

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Narew na odcinku od ujścia rzeki Biebrza do ujścia rzeki Szkwa wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzek: Biebrza i Pisa.

Rzeki Pisa Nr 2

Rzeki Pisa Nr 2

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Pisa od ujścia rzeki Wincenta do jej ujścia do rzeki Narew,
b) rzeki Wincenta,
wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Rzeki Pisa Nr 1

Rzeki Pisa Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Pisa od osi podłużnej mostu kolejowego w miejscowości Pisz do ujścia rzeki Wincenta wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Jezioro Silec w zl. Rz. Omet Nr 3

Jezioro Silec w zl rz Omet Nr 3

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Silec (Sileckie) wraz z dopływami wraz z wodami odpływu rzeką Liwna do przepustu pod drogą Solanka - Srokowo.

Jezioro Łaźno w zl. Rz. Ełk Nr 1

Łaźno pop

Obwód rybacki jeziora Łaźno w zlewni rzeki Ełk nr 1 obejmuje wody jeziora Szwałk Wielki, jeziora Szwałk Mały, jeziora Pilwąg, jeziora Łaźno (Haszno), jeziora Litygajno, jeziora Mazury (Birek), jeziora Dybowo wraz z wodami cieków łączących ww. jeziora, rzeki Czarna Struga na całej długości, rzeki Łaźna Struga od jeziora Łaźno do połączenia z rzeką Połomska Młynówka oraz rzeki Mazurka od miejscowości Zawady Oleckie do jej ujścia do jeziora Mazury z wyłączeniem wód rzeki Połomska Młynówka.

Jezioro Iławki w zl. Rz. Pisa Nr 5

Jezioro Iawki w zl Rz

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Iławki wraz z wodami odpływu z jeziora Iławki do przepustu pod drogą w miejscowości Sterławki Wielkie

Jez. Krzywe w zl. Rz. Ełk Nr 21

Jez Krzywe w zl Rz Ek Nr 21

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Krzywe (Krzywe Małe) wraz z wodami odpływu na odcinku do przepustu pod mostem drogowym w miejscowości Kałtki.

Jezioro Reszki w zł. Rz. Jegrznia Nr 5

Jezioro Reszki w z Rz Jegrznia Nr 5

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Reszki wraz z wodami dopływu do jeziora Kukowo.

Jezioro Stoczek w zl. Rz. Pisa Nr 19

Jezioro Stoczek w zl Rz Pisa Nr 19

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Stoczek wraz z wodami cieku łączącego jezioro Stoczek z jeziorem Ublik Mały do drogi Orzysz - Konopki Wielkie.

Jezioro Kiełki w zl. Rz. Ełk Nr 9

Jezioro Kieki w zl Rz Ek Nr 9

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Kiełki (Chełchy),
b) jeziora bez nazwy o pow. Ok 2,8 ha kolo miejscowości Gryzy, wraz z wodami cieku na odcinku od źródeł do osi podłużnej mostu drogowego Olecko - Giżycko.

Jezioro Wityny w zl. Rz. Ełk Nr 28

Jezioro Wityny w zl Rz Ek Nr 28

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Wityny (Jachimowo) wraz z wodami dopływów i odpływu z jeziora Wityny do jeziora Haleckie na odcinku do osi podłużnej mostu w miejscowości Oracze.

Obwód rybacki jeziora Klimunt w zlewni rzeki Pisa Nr 44

 Pisa 44 JEZIORO KLIMUNT

Obwód rybacki jeziora Klimunt w zlewni rzeki Pisa Nr 44 obejmuje wody jeziora Klimunt, jeziora Klimontek wraz z wodami dopływu do jeziora Krutyńskie.

Obwód rybacki jeziora Biała Piska w zlewni rzeki Pisa Nr 57

Pisa 57 jezioro BIAŁA PISKA

Obwód rybacki jeziora Biała Piska w zlewni rzeki Pisa Nr 57 obejmuje wody jeziora Biała Piska wraz z wodami rzeki Białka na całej długości

Obwód rybacki jeziora Czarne w zlewni rzeki Węgorapa Nr 12

WĘGORAPA 12 JEZIORO CZARNE

Obwód rybacki jeziora Czarne w zlewni rzeki Węgorapa Nr 12 obejmuje wody jeziora Czarne wraz z wodami odpływu z jeziora Czarne do stawów Kruklin

Obwód rybacki jeziora Kożuchy Młyn w zlewni rzeka Pisa Nr 52

Pisa 52 jezioro Kożuchy Młyn

Obwód rybacki jeziora Kożuchy Młyn w zlewni rzeka Pisa Nr 52 obejmuje wody jeziora Kożuchy Młyn wraz z rzeką Konopka na odcinku od źródeł do osi podłużnej mostu na drodze Biała Piska-Konopki.

Obwód rybacki rzeki Jarka Nr 1

RZEKA JARKA NR 1

Obwód rybacki rzeki Jarka Nr 1 obejmuje wody rzeki Jarka od źródeł do jej ujścia do jeziora Gołdap, wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Obwód rybacki jeziora Wądołek Duży w zlewni rzeki Pisa Nr 64

Mapa JEZIORA WĄDOŁEK DUŻY

Obwód rybacki jeziora Wądołek Duży w zlewni rzeki Pisa Nr 64 obejmuje wody jeziora Wądołek Duży, jeziora Wądołek Mały, rzeki Rybnica (Wądołek) na odcinku od osi podłużnej mostu drogowego Piskorzewo – Jeże do jeziora Wądołek Duży.

Obwód rybacki jeziora Łanowicze w zlewni rzeki Rospuda Nr 5

Rospuda Nr 5 Łanowicze

Obwód rybacki jeziora Łanowicze w zlewni rzeki Rospuda Nr 5 obejmuje wody jeziora Łanowicze, rzeki Zuśnianka na odcinku od źródeł do osi podłużnej ostatniego mostu w miejscowości Zusno.

Obwód rybacki jeziora Klebarskie w zlewni rzeki Łyna Nr 17

Klebarskie w zlewni rzeki Łyna Nr 17

Obwód rybacki jeziora Klebarskie w zlewni rzeki Łyna Nr 17 obejmuje wody jeziora Linowskie, wraz z wodami dopływu i kanału łączącego jezioro Linowskie z jeziorem Klebarskie, jeziora Klebarskie, wraz z wodami dopływów bez nazwy oraz systemu kanałów łączących jezioro Klebarskie z jeziorem Wadąg, jeziora Bogdany, jeziora Skanda, rzeki Kośna na odcinku od jazu piętrzącego w Pajtuńskim Młynie.

Obwód rybacki jeziora Limajno w zlewni rzeki Łyna Nr 47

 

Limajno w zlewni rzeki Łyna Nr 47

Obwód rybacki jeziora Limajno w zlewni rzeki Łyna Nr 47 obejmuje wody jeziora Limajno, jeziora Stobojno (Stobagien), wraz z wodami cieków łączących ww. jeziora i odpływu z jeziora Stobojno do rzeki Łyna.

Obwód rybacki jeziora Luterskie w zlewni rzeki Łyna Nr 48

Luterskie w zlewni rzeki Łyna Nr 48

Obwód rybacki jeziora Luterskie w zlewni rzeki Łyna Nr 48 obejmuje wody rzeki Symsarna na odcinku od źródeł do jazu piętrzącego w miejscowości Jeziorany, jeziora Bierdawy, jeziora Luterskie, jeziora Ławki, wraz z wodami dopływów.

Obwód rybacki jeziora Rydzówka na Kanale Mazurskim Nr 1

Rydzówka na Kanale Mazurskim Nr 1

Obwód rybacki jeziora Rydzówka na Kanale Mazurskim Nr 1 obejmuje wody jeziora Rydzówka, Kanału Mazurskiego na odcinku od wypływu z jeziora Rydzówka do osi podłużnej mostu przy śluzie w miejscowości Guja, rzeki Rawda na odcinku do osi podłużnej mostu drogowego w miejscowości Guja, jeziora Węgielsztyńskie wraz z wodami odpływu do rzeki Rawda, jeziora Staw Surwile.