Lista obwodów, udostępnionych do amatorskiego połowu ryb w ramach gospodarki rybackiej prowadzonej przez RZGW

Nazwa obwodu rybackiego

Opis i mapa obwodu rybackiego

Rzeki Narew Nr 5

Rzeki Narew Nr 5

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Narew na odcinku od ujścia rzeki Biebrza do ujścia rzeki Szkwa wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem rzek: Biebrza i Pisa.

Rzeki Pisa Nr 2

Rzeki Pisa Nr 2

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Pisa od ujścia rzeki Wincenta do jej ujścia do rzeki Narew,
b) rzeki Wincenta,
wraz z wodami ich dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Rzeki Pisa Nr 1

Rzeki Pisa Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Pisa od osi podłużnej mostu kolejowego w miejscowości Pisz do ujścia rzeki Wincenta wraz z wodami jej dopływów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym naturalnym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

Jezioro Silec w zl. Rz. Omet Nr 3

Jezioro Silec w zl rz Omet Nr 3

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Silec (Sileckie) wraz z dopływami wraz z wodami odpływu rzeką Liwna do przepustu pod drogą Solanka - Srokowo.

Jezioro Łaźno w zl. Rz. Ełk Nr 1

Jezioro ano w zl Rz Ek Nr 1

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Szwałk Wielki,
b) jeziora Szwałk Mały,
c) jeziora Pilwąg,
d) jeziora Łaźno (Haszno),
e) jeziora Litygajno,
f) jeziora Mazury (Birek),
wraz z wodami cieków łączących ww. jeziora,
g) rzeki Czarna Struga na całej długości,
h) rzeki Łaźna Struga od jeziora Łaźno do połączenia z rzeką Połomska Młynówka,
i) rzeki Mazurka od miejscowości Zawady Oleckie do jej ujścia do jeziora Mazury,
z wyłączeniem wód rzeki Połomska Młynówka.

Jezioro Iławki w zl. Rz. Pisa Nr 5

Jezioro Iawki w zl Rz

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Iławki wraz z wodami odpływu z jeziora Iławki do przepustu pod drogą w miejscowości Sterławki Wielkie

Jez. Krzywe w zl. Rz. Ełk Nr 21

Jez Krzywe w zl Rz Ek Nr 21

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Krzywe (Krzywe Małe) wraz z wodami odpływu na odcinku do przepustu pod mostem drogowym w miejscowości Kałtki.

Jezioro Reszki w zł. Rz. Jegrznia Nr 5

Jezioro Reszki w z Rz Jegrznia Nr 5

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Reszki wraz z wodami dopływu do jeziora Kukowo.

Jezioro Stoczek w zl. Rz. Pisa Nr 19

Jezioro Stoczek w zl Rz Pisa Nr 19

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Stoczek wraz z wodami cieku łączącego jezioro Stoczek z jeziorem Ublik Mały do drogi Orzysz - Konopki Wielkie.

Jezioro Kiełki w zl. Rz. Ełk Nr 9

Jezioro Kieki w zl Rz Ek Nr 9

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) jeziora Kiełki (Chełchy),
b) jeziora bez nazwy o pow. Ok 2,8 ha kolo miejscowości Gryzy, wraz z wodami cieku na odcinku od źródeł do osi podłużnej mostu drogowego Olecko - Giżycko.

Jezioro Wityny w zl. Rz. Ełk Nr 28

Jezioro Wityny w zl Rz Ek Nr 28

Obwód rybacki obejmuje wody jeziora Wityny (Jachimowo) wraz z wodami dopływów i odpływu z jeziora Wityny do jeziora Haleckie na odcinku do osi podłużnej mostu w miejscowości Oracze.