1. Wykaz obwodów rybackich i dane uprawnionych do rybactwa w obwodach

2. Konkursy ofert - zasady i ogłoszenia o konkursach ofert

      1. Cennik materiału zarybieniowego dla obszaru działania RZGW w Białymstoku
      2. Wzór umowy
      3. Ogłoszenia o konkursach ofert i pozostałe informacje

3. Komunikaty inne

4. Akty prawne dotyczące obwodów rybackich