Już 4 i 5 września, odbędzie się Kongres Wodny pod hasłem „Doświadczenia, wyzwania, rozwiązania – przyszłość gospodarki wodnej”, organizowany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

2. edycja Kongresu Wodnego będzie poświęcona zmianom, jakie zaszły w Polsce w zakresie skutecznego zarządzania zasobami wodnymi i ochrony ekosystemów wodnych, a także adaptacji do obecnych zmian klimatu. To wszystko w kontekście pięciu lat racjonalnego zarządzania wodą oraz ochrony jej zasobów, czyli od momentu powołania Wód Polskich.

Na wydarzenie można się zapisać wypełniając formularz na stronie:➡️https://www.wody.gov.pl/kongres-wodny-formularz

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja trwa do 24 sierpnia.


Podczas dwudniowego kongresu planujemy sześć dyskusji panelowych dotyczących wyzwań, jakie stoją przed gospodarką wodną w dobie zmian klimatu, a także perspektyw jakie w tym obszarze widzą eksperci. Porozmawiamy o kryzysie wodnym, dobrych praktykach renaturyzacji, proekologicznym podejściu do budownictwa wodnego oraz środowiskowych i społecznych funkcjach infrastruktury hydrotechnicznej.


4 września

Panel I – Pięciolecie PGW Wody Polskie

Panel II – Czy renaturyzacja jest odpowiedzią na zmiany klimatu?

Panel III – Powódź i susza – czy grozi nam kryzys wodny?

Panel IV – Gospodarka wodno-ściekowa: wczoraj, dziś i jutro


5 września

Panel I – Bez wody nie ma życia – holistyczne spojrzenie na korzystanie z wód

Panel II - Środowiskowe, społeczne i gospodarcze użytkowanie obiektów gospodarki wodnej

Więcej informacji o kongresie znajduję się na stronie: https://www.wody.gov.pl/kongres-wodny

slider prelegenci 2023