Dwudniowy VI Międzynarodowy Kongres EKO FORUM rozpoczęły targi elektromobilności, na których prezentowane były pojazdy elektryczne i hybrydowe, stacje do ich ładowania oraz wiele urządzeń zasilanych energią solarną. Na supraskim rynku nie zabrakło także stoiska PGW Wody Polskie.

20200913 131830

Międzynarodową Konferencję, drugiego dnia kongresu EKO FORUM, rozpoczęło podpisanie listu intencyjnego w obecności ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - Marka Gróbarczyka, pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie a Gminą Supraśl, w sprawie budowy zbiornika retencyjnego w Supraślu na rzece Supraśl. Zbiornik retencyjny o pow. 6,7 ha i pojemności 100000 m3,  zostanie zlokalizowany na terenie znajdującym się pomiędzy kanałem „Kopanica”, a groblą biegnącą wzdłuż koryta rzeki Supraśl.

- „Ten zbiornik mógłby posłużyć gminie jako miejsce retencji wody, jako zbiornik przeciwpożarowy, zbiornik przeciwpowodziowy jednocześnie też zbiornik, który byłby wspaniałym akwenem do rekreacji  - powiedział Radosław Dobrowolski, burmistrz Supraśla.

podpisanie Supraśl

Inwestycja jest potrzebny ze względu na rewaloryzację historycznego systemu wodnego funkcjonującego na rzece Supraśl. Zbiornik będzie pełnił funkcję przeciwpowodziową, przyrodniczą i rekreacyjną. Konieczne będzie także rozebranie starego i wybudowanie nowego jazu kozłowego, gdyż istniejący nie może właściwie pełnić swojej funkcji ze względu na szerokość rzeki oraz możliwości sterowania przepływami wody o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%, 1% i 0,5%. Pozostałe prace przewidziane do wykonania w ramach planowanego przedsięwzięcia, stanowią naprawę istniejących urządzeń oraz uzupełnienie brakujących elementów historycznego systemu wodnego rzeki Supraśl w Supraślu.  List intencyjny popierający to przedsięwzięcie podpisali także przedstawicie rządu i samorządu za czele z ministrem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  - Markiem Gróbarczykiem oraz Senatorem RP – Mariuszem Gromko.

 - „Biorąc pod uwagę to co dzieje się obecnie w Europie w zakresie klimatu i to co się będzie działo, bo musimy się przygotować na to, że będziemy mieli w zasadzie już co roku suszę na wiosnę, w lecie powodzie, a zima będzie bez śniegu, w związku z tym musimy przebudować całkowicie funkcjonowanie polskiej gospodarki wodnej. Właśnie w ten sposób aby reaktywnie działać w zakresie szybkich zmian od suszy do powodzi, to najbliższy okres z którym musimy sobie poradzić właśnie przez budowę na szeroką skalę retencji i to w całym kraju – mówił w Supraślu Marek Gróbarczyk, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

pod Supr

Podczas konferencji zastępca prezesa Wód Polskich – Krzysztof Woś przedstawił plan rozwoju OZE w Wodach Polskich. Państwowe Gospodarstwo Wodne posiada w swoich zasobach 17 elektrowni wodnych. Ich łączna moc wynosi 20 755 kW (20,755 MW), zaś średnia roczna produkcja energii elektrycznej 74 000 MWh (74GWh). Trwają prace mające na celu zwiększenie wykorzystania potencjału hydroenergetycznego polskich rzek. Analizujemy możliwości budowy małych elektrowni wodnych (MEW) przy wykorzystaniu piętrzeń będących własnością Skarbu Państwa. Naszym celem jest wybór jak największej liczby lokalizacji, w których możliwa będzie budowa małych elektrowni. Działania te wpisują się w politykę energetyczną kraju oraz zapewnią optymalne wykorzystanie posiadanego potencjału. Grunty i urządzenia wodne związane z ochroną wód i zapobieganiem powodzi i suszy, jednocześnie mogą pełnić dodatkowe funkcję instalacji wytwarzania energii z OZE w elektrowniach wodnych. W ciągu najbliższych lat Wody Polskie zmodernizują 13 istniejących elektrowni wodnych w celu podniesienia ich efektywności. Wymagania dotyczące budowach nowych MEW spełnia 11 lokalizacji. Docelowo w ciągu najbliższych lat, w całym kraju będzie działać 28 elektrowni wodnych, które zwiększą moc z 20 MW do 33 MW.

DSC06298

PGW Wody Polskie widzi także możliwości wykorzystania energetyki słonecznej.  "Szacujemy, że na obecną chwilę potencjał posiada 20 lokalizacji na których mogą powstać farmy fotowoltaiczne: do 1 MW, powyżej 1 MW, instalacje do 500 kW oraz instalacje na zużycie na własne potrzeby. Jesteśmy w stanie do 2024 roku wybudować takie farmy, kóre pozwolą nam osiagnąć moc, jaka zostanie wyproukowana w ilości 50 MW” – mówił Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich. Oznacza to, że w ciągu najbliższych lat inwestycje Wód Polskich w OZE przyczynią się do 4-krotnego zwiększenia energii odnawialnej na terenie kraju. DSC06279

Podczas Kongresu m.in. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz PGW Wody Polskie otrzymały Ekocertyfikat - prestiżową nagrodę przyznawaną przez magazyn OZEON i Fundację Ośrodek Wspierania Ekologii, instytucjom i osobom szczególnie dbającym o ochronę środowiska. Kongres EKO FORUM to największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce.

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz,

rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku