Kanał Grunwaldzki, Tałcki i Mioduński, a następnie Szymoński i Łuczański na szlaku Wielkich Jezior zostaną zmodernizowane. Dziś (28.07.2020 r.) Robert Chciuk wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Leszek Magiera wiceprezes firmy ETP, która jest wykonawcą robót, podpisali umowę na przebudowę i umocnienie pierwszych trzech Kanałów. Dzięki tym inwestycjom poprawi się drożności szlaku wodnego oraz infrastruktury służącej do jego obsługi.

- Na czas remontu kanały nie będą zamknięte dla ruchu. Dla nas jest to bardzo ważne. Nie wyobrażamy sobie, żeby można było zamknąć szlaki żeglowne na trzy lata. Będą one drożne i będzie można uprawiać żeglarstwo. Nie będziemy ograniczać turystyki wodnej” – mówił prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

 podpisanie v1

Koszt remontu trzech Kanałów (Grunwaldzkiego, Tałckiego i Mioduńskiego) to  65 374 652 zł. Wody Polskie ogłoszą już w przyszłym miesiącu przetarg na roboty budowlane na Kanale Szymońskim, a pod koniec 2020 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na Kanał Giżycki, który będzie ostatnim element projektu. Prace będą prowadzone w latach 2020-2023. Roboty budowlane na Kanale Grunwaldzkim powinny zostać zakończone w 2021 roku, na dwóch pozostałych – w 2022 roku. Natomiast na Kanałach Szymońskim i Giżyckim do 2023 r.

- „Pod koniec czerwca oddano do użytku nową śluzę Guzianka II w Rucianym Nidzie, która jest dużym impulsem rozwojowym regionu. Myślę, że również takim impulsem będzie przebudowa i modernizacja tych kanałów, ponieważ – jak wiemy – prawie 40 lat zaniedbań spowodowało, ze taka infrastruktura jest bardzo długo oczekiwana przez ludzi wody” – powiedział Grzegorz Puda, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.  

konf. Grunwaldzki

Projekt pn. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I/ Etap II B - przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka, obejmuje pięć odrębnych zadań inwestycyjnych tj.:

 1. Przebudowa  i umocnienie Kanału Tałckiego - łączącego jezioro Tałtowisko z jeziorem Tałty.
  Przebudowa obejmie 1,6 km kanału.
 2. Przebudowa  i umocnienie Kanału Mioduńskiego - łączącego jeziora Kotek  i Szymon.
  Przebudowa obejmie 1,92 km kanału.
 3. Przebudowa  i umocnienie Kanału Grunwaldzkiego - łączącego jeziora Kotek i Tałtowisko.
  Przebudowa obejmie 0,47 km kanału
 4. Przebudowa i umocnienie Kanału Szymońskiego - łączącego Jezioro Szymon z Jeziorem Szymoneckim stanowiącym zatokę Jeziora Jagodne. Najdłuższy kanał mazurski na szlaku od Mikołajek do Giżycka.
  Przebudowa obejmie 2,36 km kanału.
 5. Przebudowa i umocnienie części Kanału Łuczańskiego/Giżyckiego - łączącego jeziora Niegocin i Kisajno. Zlokalizowany jest w zachodniej części Giżycka. Prace remontowe obejmą 2,13 km kanału.

Inwestycje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich

Inwestycje są niezbędne ze względu na silną degradację i zły stan techniczny ubezpieczeń brzegowych kanałów łączących jeziora oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu żeglugowego. Ograniczona jest też drożność niektórych odcinków kanałów i jezior spowodowanych złym stanem technicznym urządzeń i budowli inżynierskich (śluzy, mostów, kładek itp.). W wyniku realizacji tych prac wzrośnie długość wybudowanych lub zmodernizowanych wodnych szlaków turystycznych o ok. 8,5 km, zostanie udrożnionych 5 kluczowych elementów szlaku co przełoży się na wzrost liczby turystów, korzystających ze szlaku. Wartość całkowita remontu pięciu Kanałów to ponad 150 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków UE to  98 mln zł, wkład własny PGW Wody Polskie to 48 mln zł, zaś budżet państwa 17,5 mln zł.  

"Można powiedzieć nareszcie! Te Kanały wyglądają jak wyglądają, mozna powiedzieć troszeczkę zostały zapomniane i czas je wyremontować krótko mówiąc.  Jeżeli mamy coraz więcej turystów to usi ta infrastruktura turystyczna wyglądać znacznie lepiej niż w tej chwili i tylko się cieszyć" - dodał burmistrz Rynu Jarosław Filipek

DSC06108

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich jest najpopularniejszym i najpiękniejszym szlakiem żeglugowym północno-wschodniej części Polski. Tak rozległego ciągu jezior, umożliwiającego uprawianie wszystkich rodzajów turystyki wodnej, a równocześnie tak urozmaiconego, nie ma w żadnym z państw Europy. Główny szlak Wielkich Jezior Mazurskich zaczyna się na jeziorze Brzozolasek w pobliżu miasta Pisz, natomiast kończy się na kanale w Węgorzewie. Długość szlaku w linii prostej to 111 km.

Kanal Grunwaldzki

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, 
rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku.