AKTUALIZACJA z godz. 14.00

WIOŚ ustalił, że kolektor, który był źródłem wycieku należy do zakładu produkcyjnego zajmującego się przetwórstwem owoców. Inspektorzy WIOŚ wszczęli kontrolę na terenie firmy. Z informacji przekazanych przez zakład produkcyjny Wodom Polskim, wynika, że doszło do awarii kanalizacji technicznej podziemnej odprowadzającej wody popłuczne z linii produkcyjnej przetwarzające owoce. Nad usunięciem awarii zakład wciąż pracuje, jednak do wycieku popłuczyn już nie dochodzi. Próbki wody z rzeki Czeczotka, próbki ścieków z kolektora odprowadzającego wody opadowe oraz z ostatniej studzienki na terenie zakładu zostały zabezpieczone przez WIOŚ w Ostrołęce do dalszych badań. 


Dziś (5.06.2020r.) około godziny 7.30 pracownicy Wód Polskich w Ostrołęce zostali powiadomieni o ponownym zanieczyszczeniu rzeki Czeczotka. Na miejscu pracownicy WIOŚ pobrali kolejne próbki wody do badań. Organoleptycznie stwierdzono, że substancje w wodzie to ścieki, które wydobywają się z kolektora wód deszczowych. WIOŚ rozpoczął działania kontrolne w  pobliskich zakładach, które mają podłączenie do przedmiotowego kolektora,  w celu ustalenia sprawcy zdarzenia. Obecnie nie stwierdzono ścięcia ryb spowodowanego wyciekiem substancji. Czekamy na wyniki kontroli zakładów oraz popranych prób wody z rzeki.

CZeczotka 2

 


Wczoraj (4.06.2020r.) w godzinach popołudniowych pracownicy Wód Polskich – Zarządu Zlewni w Ostrołęce zostali poinformowani o zanieczyszczeniu rzeki Czeczotka (lewy dopływ Narwi) w Ostrołęce nieznaną substancją. Równocześnie o zdarzeniu zostało powiadomione WIOŚ oraz Straż Pożarna. Na miejscu okazało się, że substancja wydobywa się z kolektora deszczowego w okolicy miejscowości  Goworki. WIOŚ poprał próbki wody do badań w  celu określenia rodzaju zanieczyszczeń.

Czeczotka

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, 

rzecznik Wód Polskich w Białymstoku.