Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Ostrołęce – kończy oznakowywanie bojami pływającymi szlaku żeglownego na rzece Narew. Bakeny ustawiane są na 165 km odcinku rzeki - od ujścia rzeki Orzyc do ujścia rzeki Biebrza, łącznie około 300 sztuk.

06.04.20 2

Oznakowanie nawigacyjne wytycza tor wodny. Kolor czerwony boi - prawą stronę szlaku żeglownego, kolor zielony - lewą, pojedyncze przeszkody w środku szlaku oznaczamy bojami żółtymi. 

 baken

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku planuje, w zależności od sytuacji epidemiologicznej, otworzyć drogę wodną na Narwi na początku maja. Poinformujemy o tym w komunikacie nawigacyjnym na stronie: bialystok.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne.

 

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, 

rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku