Wody Polskie usunęły kamienną ostrogę o objętości ok. 200m3  i długości 25 m  znajdującą się pod mostem im. Madalińskiego w Ostrołęce. Zbudowano ją po 1945 roku, aby umożliwić zrobienie przeprawy. Ostroga była przeszkodą na szlaku żeglownym, stwarzającą zagrożenie dla jednostek pływających w okresie letnich niżówek (szlak żeglugowy jest wówczas zamknięty – jednak służby ratunkowe, tj: Policja, Państwowa Straż Pożarna, PGW Wody Polskie, Państwowa Straż Rybacka, WOPR muszą korzystać z drogi wodnej nawet w takich warunkach).

Ostroga powodowała także zaburzenie przepływu wód Narwi na połowie szerokości koryta rzeki, odbijając główny nurt rzeki w kierunku lewego brzegu. Skutkiem tego był zwiększony przepływ wód na zwężonym odcinku powodujący erozję lewego brzegu Narwi oraz osadzanie transportowanego materiału w porcie w Ostrołęce.

2

W wyniku usunięcia sztucznej ostrogi prędkość przepływu wód na zwężonym odcinku unormuje się i wyrówna z prędkością przepływu na odcinku przed i za przeszkodą oraz znacznie ograniczy się zamulanie portu. To kolejne prace związane z udrażnianiem drogi wodnej z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie.

3

 

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, 

rzecznik prasowy Wód Polskich RZGW w Białymstoku.