Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku  - Mirosław Markowski – podpisał dziś umowę  na opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksowej przebudowy portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w Ostrołęce. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przebudowy portu oraz budowy kapitanatu wraz z siedzibą Zarządu Zlewni w Ostrołęce w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Dokumentacja projektowa dla kompleksowej przebudowy portu zlokalizowanego na lewym brzegu rzeki Narew w km 146+600 (obręb Ostrołęka)”, sprawowanie nadzoru autorskiego (w ramach prawa opcji) oraz uzyskanie decyzji administracyjnych (w ramach prawa opcji).

IMG 20190821 115807

W wyniku postępowania przetargowego do realizacji zadania wyłoniono firmę DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. z Warszawy, która zaoferowała za wykonanie prac około 1 miliona złotych.

Zasadniczym celem przebudowy portu w Ostrołęce są plany rozwoju rzeki Narew, jako śródlądowej drogi wodnej: części szlaku wodnego im. króla Stefana Batorego oraz drogi z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie. Główne założenia to:

· powiększenie basenu portowego, 

· budowa nabrzeża cumowniczego, 

· budowa pomostów stałych (dla większych jednostek żeglugowych), 

· budowa pomostów pływających (dla jednostek turystycznych), 

· budowa pomostów pływających (dla jednostek wędkarskich), 

· budowa uzbrojenia nabrzeża portowego w: slip, stację paliwową, instalacje sanitarne, postumenty zapewniające wodę pitną oraz energię elektryczną i monitoring CCTV 

· przebudowa drogi dojazdowej do portu, 

· budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż wału przeciwpowodziowego, 

· budowa zaplecza higieniczno-sanitarnego, 

· budowa budynku kapitanatu portu (siedziby Zarządu Zlewni), 

· przystosowanie terenu międzywala w pobliżu portu na pole biwakowe/kempingowe.

Od wykonawcy oczekuje się opracowania dokumentacji projektowej dla przebudowy portu w Ostrołęce w terminie do 13 grudnia 2019r.

DSC02609

Do tej pory, w porcie w Ostrołęce Wody Polskie wykonały prace konserwacyjne takie jak: usunięcie rumoszu i namułu z dna basenu portowego i wejścia do portu, roboty konserwacyjne na nabrzeżu portowym obejmujące: montaż odbojnic drewnianych na ścianach oporowych nabrzeża, wymianę ogrodzenia z siatki drucianej oraz montaż 2 pomostów pływających o długości 36 metrów każdy.

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz,

rzecznik prasowy Wód Polskich RZGW w Białymstoku.