Remont Guzianki I stanowi jeden z elementów realizacji projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” / Etap III - remont śluzy "Guzianka I", śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin.„

Celem przedsięwzięcia jest poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa drogi wodnej szlaku bocznego Jez. Mikołajskie – Jez. Nidzkie. Śluza łączy główny system jezior mazurskich (przez jezioro Bełdany), z miastem Ruciane-Nida, z Jeziorem Nidzkim poprzez mniejsze jeziora:  Guzianka Mała i Guzianka Wielka.

Remont obiektu przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa żeglarzy podczas przemierzania szlaku żeglownego. Realizacja zadania zwiększy atrakcyjność regionu i tym samym wpłynie na jego rozwój społeczno – gospodarczy. Nastąpi wzrost komfortu w użytkowaniu szlaku żeglownego od Jez. Mikołajskiego  do Jez. Nidzkiego w trakcie pokonywania różnicy piętrzenia między jez. Bełdany i Guzianka Wielka. Kompleks obydwu śluz – Guzianka II i Guzianka I przyczyni się do bezproblemowego pokonywania piętrzenia zarówno jednostkom żeglugi profesjonalnej jak i żeglugi rekreacyjnej.  

316115140 5396673000428129 6961815897779199496 n

Z każdym rokiem liczba miłośników odpoczynku na mazurskich jeziorach wzrasta, dlatego tak ważne jest dbanie o infrastrukturę i rozwój szlaków wodnych regionu. W ubiegłym sezonie żeglugowym przez „starą Guziankę” prześluzowanych zostało ok. 7 tys. jednostek pływających, natomiast przez nowo wybudowaną śluzę Guzianka II w tym samym czasie prześluzowało się blisko 12 tys. jednostek. Oddanie do użytku wyremontowanej Guzianki I znacznie odciąży Guziankę II i skróci czas oczekiwania na śluzowanie.

Prace remontowe obejmą między innymi:

- Uszczelnienie i wzmocnienie podłoża śluzy;

- Remont głowy górnej i dolnej śluzy;

- Remont ubezpieczeń i skarp;

- Wymiana wrót górnych i dolnych wraz z kładkami komunikacyjnymi;

- Wymiana zamknięć kanałów obiegowych śluzy;

- Remont budynku gospodarczego;

- Rozbudowa i remont sterówki;

- Wykonanie robót odmulających na górnym i dolnym stanowisku śluzy oraz w komorze;

Koszt remontu śluzy stanowi ponad 16 mln złotych. Ukończenie prac remontowych zaplanowano na koniec 2023 roku. 

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich to niewątpliwie jeden z najpiękniejszych i najpopularniejszych śródlądowych dróg wodnych w północno-wschodniej Polsce. Modernizacja dróg wodnych przyczyni się do rozwoju i uatrakcyjnienia regionu dla odwiedzających. Najważniejszym punktem prowadzenia tego typu remontów na szlakach jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom dróg wodnych. Wody Polskie jako zarządca wód prowadzi prace remontowe na kanałach mazurskich o wartości ponad 300 mln zł. Oddaliśmy już do użytku wodniakom kanał Mioduński, Tałcki, Grunwaldzki, Piękna Góra i śluzę Guziankę II. Niebawem podpiszemy umowę na remont Kanału Łuczańskiego w Giżycku. Aktualnie na terenie administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej trwają prace remontowe na Kanale Węgorzewskim, Szymońskim i śluzie Karwik. Wody Polskie dążą do tego, aby szlaki Systemu Wielkich Jezior Mazurskich były atrakcyjne dla turystów, a przede wszystkim były bezpieczne w użytkowaniu.