Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisało dziś (22.09.2022r.) umowę z firmą Hydrobud Kielczyk s.j. na remont śluzy i jazu w miejscowości Karwik na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Koszt inwestycji to ponad 11 milionów złotych, z czego ponad 9 milionów to dofinansowanie unijne. Prace potrwają do 22 września 2023 roku.

podpisanie umowy es

Fot. Wody Polskie - podpisanie umowy na remont Śluzy i Jazu Karwik

Remont śluzy Karwik obejmie modernizację głowy górnej śluzy (ściany, dno, korona, kanały obiegowe), głowy dolnej oraz komory śluzy (skarpy, dno). Wymienione zostaną wrota śluzy, urządzenia napędowe oraz zdemontowana zostanie brama łukowa istniejącej sieci elektrycznej. Przy śluzie stanął także nowe sygnalizatory i świetlne tablice informacyjne. Odremontowana zostanie także sterówka śluzy.

śluza karwik es

Fot. Wody Polskie - Śluza Karwik

Remont jazu polegać będzie min. na wykonaniu kładki komunikacyjnej umożliwiającej przejście na oba brzegi śluzy w czasie zrzutu wód przez komorę śluzy przy otwartych wrotach, wykonaniu ściany przyczółków i filara, progu oraz korony jazu, iniekcji uszczelniającej i wzmacniającej w miejscach występowania zarysowań i widocznych przecieków wody w postaci żywic, zabezpieczeniu odsłoniętych fragmentów zbrojenia preparatem pasywującym i ułożeniu zbrojenia w postaci siatki mocowanej do istniejącej konstrukcji przy pomocy kotew, wykonaniu nowej okładziny poprzez terkretowanie (ściany przyczółków i filara jazu) oraz z betonu hydrotechnicznego (próg i korona jazu). Zamknięcia jazu zostaną zabezpieczone antykorozyjne, odremontowana zostanie przepławka dla ryb, a skarpy stanowiska dolnego jazu zostaną ubezpieczone. Śluza i jaz w Karwiku zlokalizowane są na kanale Jeglińskim, ok. 600 m przed wylotem tego kanału na jezioro Seksty. - "Niezbędność wykonania tych prac nie wynika tylko z tego, że stan techniczny obiektu tego wymaga, ale jest to również wkomponowane w zapewnienie bezpieczeństwa na szlakach wodnych, w komfort wszystkich użytkowników dróg wodnych Wielkich Jezior Mazurskich" - mówił Przemysław Sobiesak - Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie.

jaz karwik es

Fot. Wody Polskie - Jaz Karwik

W związku z rozpoczęciem prac remontowych, śluza Karwik zostanie zamknięta w pierwszej połowie października i przez cały przyszły sezon nawigacyjny pozostanie nieczynna. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne będą na stronie bialystok.wody.gov.pl w zakładce Komunikaty Nawigacyjne.

Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego oraz bezpieczeństwa drogi wodnej Pisz – Węgorzewo na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Stopień wodny w Karwiku wraz z jazem w Kwiku stanowią także główne budowle piętrzące decydujące o rozrządzie wody w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich. Umożliwiają one zrzut roztopowych wód wiosennych poprzez rzekę Pisę w kierunku rzeki Narew, przez co stabilizują stosunki wodne w regionie i zapobiegają lokalnym podtopieniom na terenie oddziaływania Wielkich Jezior Mazurskich.

Remont śluzy i jazu w Karwiku realizowany jest w ramach projektu: Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III, na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

 W konferencji udział wzięli Jerzy Małecki - Poseł na Sejm RP, Przemysław Sobiesak - Dyrektor Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie, Mirosław Markowski - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Andrzej Chodkiewicz - Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Pełnomocnik Prezesa Wód Polskich ds. inwestycji na Mazurach, Andrzej Szymborski - Burmistrz Pisza, Łukasz Gieczewski - Dyrektor Delegatury w Giżycku Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, Agnieszka Kombel - Gawlik Dyrektor Biura Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Oskar Kielczyk - Prezes Firmy Hydrobud oraz Jarosław Andraka - Inspektor Nadzoru Budowlanego.