Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jako administrator drogi wodnej Kanał Augustowski powołał komitet organizacyjny obchodów 200-lecia budowy Kanału Augustowskiego, które przypadają w 2023 roku. Na jego czele stanął Przemysław Daca – prezes Wód Polskich.

- „Jesteśmy gotowi na to żeby poświęcić czas, energię i środki by uczcić 200-lecie Kanału Augustowskiego. Cieszę się, że Wody Polskie podejmują się organizacji ogólnopolskich obchodów jubileuszu 200-lecia. Zapraszam także do współpracy zainteresowane stowarzyszenia czy samorządy” – mówił Przemysław Daca.

296464238 488934056566462 483285129868404647 n

W skład komitetu organizacyjnego, a tym samym swoją wolę współpracy przy organizacji jubileuszu wyrazili  przedstawiciele: Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Miasta Augustów, Gminy Augustów, Powiatu Augustowskiego, Gminy Płaska, Gminy Bargłów Kościelny, Gminy Sztabin, Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Augustowska Organizacja Turystyczna, Biebrzański Park Narodowy, Wigierski Park Narodowy, Nadleśnictwo Płaska, Nadleśnictwo Augustów, Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”, Urząd Żeglugi Śródlądowej Delegatura w Giżycku oraz  Kędzierzynie-Koźlu, Augustowskie Placówki Kultury oraz Żegluga Augustowska.

Komitet będzie odpowiedzialny za całoroczną organizację obchodów 200-lecia budowy Kanału Augustowskiego i stworzenia kalendarza wydarzeń informacyjno-promocyjno-edukacyjnych, które będą miały miejsce w 2023 roku.

296437009 488934033233131 895842377971704185 n

Kanał Augustowski to unikatowe w skali europejskiej dzieło budownictwa wodnego z pierwszej połowy XIX wieku. Prace nad jego projektem rozpoczął w 1823 r., polski inżynier gen. Ignacy Prądzyński.  Budowa ruszyła w 1824 roku. Aby wyrównać różnice poziomów wód uregulowano 35 km koryt rzek Netty i Czarnej Hańczy, wykonano ponad 40 km przekopów i wybudowano 18 śluz oraz 23 jazy regulujące wodę. Kanał Augustowski jest położony na terenie Polski i Białorusi (14 śluz po polskiej stronie, 1 w pasie granicznym i 3 po stronie białoruskiej). Jego całkowita długość to około 103,4 km. W 1968 r. został wpisany do rejestru zabytków, a decyzją Prezydenta RP w 2007 r. stał się Pomnikiem Historii.