Od 1 lipca będzie już można przebywać przy granicy z Białorusią. Wtedy to przestanie obowiązywać rozporządzenie MSWiA o czasowym zakazie przebywania na terenie 183 miejscowości przy granicy w Podlaskiem i Lubelskiem. Jednocześnie wojewoda podlaski wprowadził zakaz przebywania w odległości 200 metrów od linii granicy państwowej, który będzie obowiązywał do 15 września. W związku z powyższym 1 lipca otwarte dla żeglugi zostaną śluzy Kanału Augustowskiego na odcinku od śluzy Sosnówek do śluzy Kudrynki. Jednocześnie graniczna śluza Kurzyniec – pozostaje zamknięta dla ruchu. Śluzy Tartak i Kudrynki czynne będą codziennie w godz. 10.00-18.00. Ostatnie śluzowane rozpoczyna się 30 minut przed zamknięciem śluzy. Przypominamy, że w tym sezonie nawigacyjnym wszyscy użytkownicy dróg wodnych są zwolnieni z opłat za śluzowanie. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Komunikaty Nawigacyjne.

received 9739498166066211Na fot. Śluza Tartak