Zakończył się remont Kanału Grunwaldzkiego łączącego jeziora Tałtowisko i Kotek na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. To jeden z pięciu kanałów na drodze wodnej od Giżycka do Mikołajek modernizowanych przez Wody Polskie. W briefingu prasowym poświęconemu inwestycji wzięli udział Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk oraz Prezes PGW Wody Polskie Przemysław Daca.

- Zapraszamy wszystkich na Mazury, tutaj, gdzie tyle lat nie remontowano i nie inwestowano w szlaki wodne. Cieszę się, że to Wody Polskie realizują tak ważne dla nas zadania, nie tylko pod kątem gospodarki wodnej, ale przede wszystkim turystyki. To przecież Mazury są sercem turystyki wodnej. Chciałbym podziękować wszystkim, dzięki którym kolejne inwestycje są realizowane. Chcemy, by wkrótce możliwa była podróż szlakiem wodnym z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie - powiedział Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

- Wspólnie zmieniamy oblicze Mazur. W tej chwili odebraliśmy Kanał Grunwaldzki. W tym roku być może uda nam się odebrać Kanał Tałcki. Na kanały łączące Mikołajki z Giżyckiem przeznaczamy 150 mln zł, a w sumie na Mazurach inwestujemy 300 mln zł. I robimy to dzięki wspaniałej współpracy, za którą dziękuję - podkreślił Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie.

konfa kanał grunwaldzki 1.3 konfa kanał grunwaldzki 1.4

Niespełna półkilometrowym kanał (0,47km) przeszedł kompleksową przebudowę. Powstały także 4 przejścia dla zwierząt w postaci opasek z kiszek faszynowych, umocniono i pogłębiono dno kanału dla uzyskania wymaganej głębokości 1,6 m oraz udrożniono wloty. Inwestycja była niezbędna ze względu na silną degradację i zły stan techniczny ubezpieczeń brzegowych kanałów łączących jeziora oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu żeglugowego.

 

konfa kanał grunwaldzki 1.5 DJI 0665

 

Kanał Grunwaldzki jest pierwszym z 4 modernizowanych kanałów na szlaku od Giżycka do Mikołajek, na którym remont został zakończony. Roboty wciąż trwają na kanałach Tałckim, Mioduńskim i Szymońskim. Na Kanale Tałckim zakończyły się prace rozbiórkowe i pogrążanie ścianek szczelnych. Na bieżąco wykonywane są roboty związane z wykonaniem oczepu. Zaawansowanie rzeczowe wynosi około 55%. Na Kanale Mioduńskim dobiegły końca prace rozbiórkowe i pogrążanie ścianek szczelnych. Kontynuowane jest wykonanie drenażu oraz roboty związane z wykonaniem oczepu. Zaawansowanie rzeczowe wynosi około 60%. Na Kanale Szymońskim trwają rozbiórki istniejącego ubezpieczenia oraz pogrążane są kolejno ścianki szczelne. Rozpoczęto także wykonanie drenażu oraz oczepu. Zaawansowanie rzeczowe wynosi około 15%. W ostatnim kwartale tego roku ogłoszony zostanie przetarg na remont piątego Kanału – Łuczańskiego w Giżycku. Łączny koszt remontu pięciu kanałów to ponad 150 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków UE to  98 mln zł, wkład własny Wód Polskich 48 mln zł, a z budżetu państwa 17,5 mln zł.   

kanał grunwaldzki 03.08.2021 konfa kanał grunwaldzki 1.7

Projekt „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” realizowany jest w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt powstał w wyniku współpracy samorządu województwa oraz partnerów samorządowych wchodzących w skład Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, a także Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zakończeniu prac na Kanale Grunwaldzkim towarzyszył piknik edukacyjny „Bezpiecznie nad wodą” zorganizowany przez Wody Polskie w Białymstoku. 

20210803 105422 piknik Mikołajki 1

Na plaży miejskiej w Mikołajkach na uczestników czekały gry, zabawy i konkursy, a także możliwość oglądania sprzętu służb ratunkowych na przygotowanych stoiskach. Partnerami imprezy byli: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Maskulińskie, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, Komenda Powiatowa Policji w Mrągowie, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie, Państwowa Straż Rybacka w Mrągowie, oraz Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Mrągowie. Imprezę wspierał Urząd Miasta i Gminy w Mikołajkach, Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie oraz Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach. Imprezie towarzyszyła także degustacja smażonych i wędzonych ryb, przygotowana przez Gospodarstwo Rybackie Mikołajki.

piknik Mikołajki 5 piknik Mikołajki 2 piknik Mikołajki 3

Piknik zakończył się krótkim pokazem ratunkowym na wodzie zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną i Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

piknik Mikołajki 6

Źródło: Facebook Miasto Mikołajki

 

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz,

rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku