Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku przedstawia wyniki wstępnej analizy sprawozdań z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za rok 2020.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 t.j.), gminy w aglomeracjach zobligowane są do przedłożenia Wodom Polskim, corocznie nie później niż do 28 lutego, sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły.

Weryfikacja sprawozdań, wysyłanie uwag oraz akceptowanie poprawnych wersji przez pracowników RZGW w Białymstoku trwała do 16 kwietnia 2021 r. -  w tym dniu sprawozdania zostały, zgodnie z harmonogramem, przekazane do dalszej weryfikacji do Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Sprawozdania z KPOŚK za 2020 rok przekazały wszystkie aglomeracje znajdujące się na terenie RZGW w Białymstoku. Dwie aglomeracje przekazały poprawnie wypełnione sprawozdania, natomiast 67 z 69 przesłanych sprawozdań wymagały uzupełnienia lub wyjaśnienia informacji. Ostatecznie wszystkie gminy, dla których wymagane było uzupełnienie sprawozdania, złożyły wyjaśnienia.

Poniżej znajdują się szczegółowe dane dotyczące pierwszego etapu weryfikacji.

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzonoOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Informacja  o procesie sprawozdawczym z KPOŚK za  2020 rok stan na 16.04.2021.xls)Informacja o procesie sprawozdawczym z KPOŚK za 2020 rok stan na 16.04.2021.xls 59 kB2021-04-22 11:092021-04-22 11:09