Aktywni Błękitni – interaktywna edukacja wodna!

Czas nauki zdalnej to idealny moment na dotarcie do młodych odbiorców w nowoczesny, angażujący i niekonwencjonalny sposób. Przekonali się o tym dziś uczniowie ze szkół podstawowych z całej Polski, którzy uczestniczyli w interaktywnym spektaklu pt. „Nowa Hydrozagadka, czyli dzieci i ryby mają głos”, zrealizowany w ramach programu edukacyjnego Wód Polskich „Aktywni Błękitni – Szkoła przyjazna wodzie”. Uczniowie wspólnie z bohaterami przedstawienia zastanawiali się nad rolą wody w naszym codziennym życiu i pomagali im rozwiązać trudne, wodne wyzwania.

Edukacja wodna przybliża i wyjaśnia obszary gospodarki wodnej i zarządzania wodami w sposób gwarantujący ich optymalną jakość i ilość dla przyszłych pokoleń. To kluczowe wyzwanie Wód Polskich i każdego z nas. Dzisiejsza interaktywna premiera spektaklu była niekonwencjonalną formą dotarcia do uczniów szkół podstawowych i przekazania wiedzy o gospodarce wodnej. Występ aktorów Teatru Znak oglądali nauczyciele i uczniowie z kilkudziesięciu szkół biorących udział w programie edukacyjnym  Wód Polskich „Aktywni Błękitni – Szkoła przyjazna wodzie oraz każdy zainteresowany premierą widz, który śledził transmisję w sieci. Premierę online obejrzało ponad 2000 widzów, a na czacie pojawiło się ponad 1300 różnych komentarzy.

Pozytywny odbiór spektaklu online pt. „Nowa Hydrozagadka, czyli dzieci i ryby mają głos” to dowód na to, że czas zdalnego nauczania można wykorzystać na działania interaktywne, docierając tym samym do szerokiej grupy odbiorców. Dzięki transmisji on-line spektakl mogli zobaczyć nie tylko uczniowie szkół biorących udział w projekcie, ale każdy, kto miał możliwość obejrzenia premiery na kanale Facebook Aktywni Błękitni i YouTube. Spektakl można obejrzeć na kanale FB Aktywnych Błękitnych:

Widowisko składało się z dwóch części. Najpierw uczniowie poznali historię głównych bohaterów - Janka i Majki, którzy swoją postawą próbowali wpłynąć na decyzje małżeństwa, które poszukiwało najlepszego miejsca do budowy domu, gdzie czarny charakter spektaklu – Pani Jola – która zajmowała się sprzedażą gruntów oraz zaaranżowaniem terenów, starała się przekonać małżeństwo do kupna malowniczej działki w pobliżu rzeki. Dzięki interakcji z bohaterami spektaklu uczniowie zadawali pytania i komentowali, biorąc udział w spektaklu nie tylko jako widzowie i obserwatorzy, ale odbiorcy wpływający na przebieg spektaklu i oceniający postępowanie poszczególnych aktorów na scenie.

Na interaktywnym czacie padło wiele ciekawych odpowiedzi, które poprowadziły naszych bohaterów do szczęśliwego zakończenia. Słuchając różnych argumentów płynących z ust aktorów teatru uczniowie przekonali się na własne oczy, jak ważne jest gospodarowanie wodami w naszym otoczeniu, szczególnie w czasie postępujących zmian klimatycznych i podejmowanie właściwych decyzji. Choć spektakl kierowany był do dzieci, dzięki humorystycznym przerywnikom i komentarzom, które przecinały debatę nad trudnymi tematami, skupił uwagę zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Wydarzenie zakończył quiz, dzięki któremu uczniowie sprawdzili swoją wiedzę na poruszane tematy o tym, jak przeciwdziałać skutkom suszy i powodzi i dbać o retencję wód, która jest odpowiedzią na postępujące zmiany klimatyczne. Gromadzenie deszczówki i umożliwianie wsiąkania wody w glebę – to zadanie dla każdego z nas. W skali makro retencji sprzyja m.in. budowa zbiorników wodnych i urządzeń, które opóźnią odpływ wód rzekami do Bałtyku oraz… odtwarzanie mokradeł. Działania na rzecz retencji wód to nasza odpowiedź dla klimatu! Uczniowie po raz kolejny udowodnili, że Aktywni Błękitni potrafią zadbać o wodę.

Szkoły, których uczniowie i nauczyciele wzięli udział w naszym wydarzeniu otrzymają od Wód Polskich i Aktywnych Błękitnych praktyczne zestawy upominków, które będą przypominać o tym, jak ważna jest woda i zarządzanie jej zasobami tak, aby nie zabrakło dobrej jakości wód dla przyszłych pokoleń.

W tegorocznej edycji programu „Aktywni Błękitni” biorą udział szkoły podstawowe z obszaru działania czterech regionów wodnych: RZGW w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku i Gliwicach. Zrównoważone gospodarowanie wodami, ochrona przeciwpowodziowa, przeciwsuszowa i bezpieczny wypoczynek nad wodą to główne obszary działania programu. Oprócz zajęć kameralnych na uczniów czekają wizyty studyjne, zwiedzanie obiektów hydrotechnicznych z ekspertami Wód Polskich, prelekcje w szkołach z udziałem partnerów, m.in. Policji, Straży Pożarnej i WOPR. Udział w programie daje możliwość przeprowadzenia lekcji w terenie, podczas których uczniowie mają niezwykłą okazję odwiedzić obiekty hydrotechniczne Wód Polskich i poznać zasady ich funkcjonowania na rzecz przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi. Każda szkoła po ukończeniu programu otrzyma certyfikat "Szkoła przyjazna wodzie".

Nabór do programu „Aktywni Błękitni – Szkoła przyjazna wodzie” trwa. Formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronach internetowych RZGW Bydgoszcz https://tiny.pl/728zh, RZGW Białystok: https://tiny.pl/728bz, RZGW Gdańsk: https://tiny.pl/728zq, RZGW Gliwice: https://tiny.pl/728zx.

FB post pion Nowa Hydrozagadka 640x960

 

Wydział Edukacji Wodnej

PGW Wody Polskie