Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku ogłasza przetargi na inwestycje, które wpływają na poprawę bilansu wodnego. W ciągu trzech lat na terenie RZGW retencja korytowa zwiększy się aż o 13 milionów m3. Zrealizowane zostaną aż 22 zadania na łączną kwotę 18 milionów złotych. W ramach działań inwestycyjnych przywrócona zostanie dwufunkcyjna rola urządzeń melioracyjnych, która zapewni odprowadzanie wód z pól i użytków rolnych w czasie opadów, ale również retencję wód w okresach suszy. 

Retencja korytowa to nowatorskie podejście, realizowane w ramach działań programu STOP SUSZY!, które ma na celu poprawę zdolności retencyjnych rzek, kanałów i obiektów melioracyjnych, przy użyciu jazów, przepusto-zastawek i innych urządzeń piętrzących. Dzięki temu w okresach niżówek i niedoborów opadów w określonych miejscach na rzekach i kanałach będzie prowadzone czasowe podpiętrzanie wód przy wykorzystaniu zastawek i innych urządzeń, które zapewni przekierowanie wód do rowów melioracyjnych. W regionie wodnym administrowanym przez RZGW w Białymstoku eksploatowanych jest 441 tego typu budowli. 

Jaz Dąbrówka

Fot. Jaz Dąbrówka na rzece Węgorapa

  • Na terenie Zarządu Zlewni w Augustowie, działania inwestycyjne, w ramach retencji korytowej, polegać będą na zwiększeniu zdolności retencyjnej rzeki Kanał Kuwaski poprzez przebudowę 4 jazów oraz zwiększenie zdolności retencyjnej zlewni rzeki Słuczka wraz z budowlami. Zmodernizowanych zostanie 8 przepustów łupinowych z piętrzeniem, 19 przepustów łupinowych oraz 6 progów kamiennych. Zrealizowanych zostanie także 5 działań utrzymaniowych polegać będą na remoncie i naprawie budowli piętrzących w tym: 2 jazów – na rzekach Kanał Odpływowy i Małkiń, 5 przepustów z piętrzeniem na rzekach Wołkuszanka i Kanał Szymański oraz 1 progu na rzece Puńsk.

  • Na obszarze Zarządu Zlewni w Białymstoku przebudowane zostanie koryto cieku Kulikówka oraz trzy budowle piętrzące - 2 jazy oraz zastawka. Wyremontowanych zostanie 6 przepustów z piętrzeniem na rzekach: Czarna, Kanał E-Suraż, Szeroka Struga, Ciek Tartaczny, 3 zastawek na rzekach: Czarna, Kanał E-Suraż i Ciek spod Sofipola oraz 1 jazu żelbetowego na rzece Supraśl.

  • W Zarządzie Zlewni w Giżycku działania utrzymaniowe polegać będą w szczególności na przebudowie 5 przepustów piętrzących oraz 1 zastawki na rzece Jędzelówka.

  • Na terenie Zarządu Zlewni w Ostrołęce odremontowanych zostanie 7 zastawek na rzekach: Mała Rozoga, Ostracha, Kanał Kaczor oraz Kanałach C Karaska i Doprowadzalnik M oraz 2 przepustów z piętrzeniem na rzece Kanał Koty.

  • W Zarządzie Zlewni w Olsztynie działania inwestycyjne polegać będą na zwiększeniu zdolności retencyjnej zlewni rzeki Guber poprzez remont 4 jazów.

jaz rzeka Turosl

Fot. Jaz na rzece Turośl

Na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku przewidywana retencja korytowa zwiększy się o 13 mln 31 tys. m3. Przewidywany obszar oddziaływania wyniesie 4 207  ha, a koszty robót/dokumentacji 17 mln 954 tys. zł: w 2020 roku - 4 mln 544 tys. zł, w 2021 – 11 mln 410 tys. zł, a w 2022 – 2 mln zł.

 

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, 

rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku.