Koncepcja udrożnienia drogi wodnej z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie obejmuje cztery główne zadania:

1. Udrożnienie rzeki Pisy na całej długości – ok. 80 km - stworzenie optymalnych warunków żeglugowych oraz wykonanie koncepcji obiektów hydrotechnicznych celem retencji wody, produkcji energii elektrycznej oraz stworzeniem warunków żeglownych. W ramach zadania wybudowany zostanie stopień wodny w Piszu na rzece Pisie, w skład którego wejdzie śluza żeglugowa, jaz, Mała Elektrownia Wodna i przepławka dla ryb. Wybudowane zostanie zaplecze sprzętowo-remontowe w Piszu, wskazane problematyczne odcinki koryta rzeki Pisy, wykonane miejsca rekreacji wzdłuż drogi wodnej – eko-marin, wybudowany Stopień Wodny na Pisie w okolicy ujścia cieku Wincenta do Pisy, określone oraz zlikwidowane będą miejsca limitujące żeglugę na rzece Pisie oraz zabezpieczone brzegi koryta rzeki Pisy na określonych odcinkach.

rzeka Pisa

fot. rzeka Pisa w Piszu

2. Rzeka Narew od ujścia Pisy w Nowogrodzie do miejscowości Pułtusk – zakres prac obejmuje wykonanie koncepcji obiektów umożliwiających żeglugę śródlądową, którymi są: opracowanie ujścia Pisy do Narwi w Nowogrodzie, weryfikacja miejsc limitujących na Narwi oraz określenie obiektów hydrotechnicznych, których stan jest dobry oraz zły.

3. Rzeka Narew od miejscowości Pułtusk do Jeziora Zegrzyńskiego wraz z Jeziorem Zegrzyńskim – ok. 35 km. Celem tego zadania jest stworzenie optymalnych warunków żeglugowych oraz atrakcyjnych turystycznie miejsc na terenie Jeziora Zegrzyńskiego, zarówno na ujściu Narwi jak i na początku Kanału Żerańskiego. Zakres prac projektowych obejmuje: likwidację miejsc limitujących żeglugę na Narwi, określenie stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych, koncepcję organizacji ujścia Narwi do Jeziora Zegrzyńskiego, szlak żeglowny przez Jezioro Zegrzyńskie oraz koncepcję organizacji ujścia wód Jeziora Zegrzyńskiego do Kanału Żerańskiego.

rzeka Narew

fot. rzeka Narew

4. Kanał Żerański na odcinku od Jeziora Zegrzyńskiego do Śluzy Żerań – 17 km. W zadaniu istotnym jest sprawdzenie głębokości celem likwidacji wypłyceń, a także ewentualne umocnienia brzegów w miejscach niebezpiecznych lub zagrożonych erozją.

Udrożnienie szlaku żeglugowego pomiędzy Jeziorem Zegrzyńskim a Jeziorem Roś przyniesie pozytywne skutki dla rozwoju turystyki oraz gospodarki regionów położonych w bliskiej odległości od szlaku. W tym roku nastąpiło już przekazanie Wodom Polskim gruntów na potrzeby budowy zaplecza technicznego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  i stopnia wodnego w miejscowości Pisz. Trwają prace związane z kompleksową przebudową portu w Ostrołęce, który ma być ważnym przystankiem na trasie z Warszawy na Wielkie Jeziora Mazurskie.

port na Narwi

fot. port na Narwi w Ostrołęce

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, 

rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku.