Zakończyły się prace przy przywróceniu bezpieczeństwa funkcjonowania budowli hydrotechnicznych stopnia wodnego rzeki Symsarna w miejscowości Wójtówko, gm. Jeziorany. Prace były konieczne ze względu na stwierdzenie przecieku na przepławce dla ryb i przecieku na jazie pod bystrotokiem. Uszkodzona konstrukcja przepławki dla ryb, rozszczelniony łotok oraz uszkodzone na wypadzie materace siatkowo-kamienne stwarzały ogromne zagrożenie życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia i środowiska.

IMG 20190923 073543 0

W ramach inwestycji wykonano następujące roboty budowlane:
- prace przygotowawcze i odwodnieniowe,
- wykonano przesłonę przeciwfiltracyjną,

- naprawiono przepławkę dla ryb,
-  zdemontowano skorodowaną rurę upustu roboczego w budynku młyna,
- zabezpieczono miejsca po zdemontowanej rurze,
- naprawiono konstrukcję łotoku,
- wykonano iniekcję,
- naprawiono schody skarpowe,
- wykonano drenaż opaskowy,
- odtworzono upust roboczy w formie przepustu,
- umocniono skarpy i dno rowu materacami siatkowo-kamiennymi na wylocie z przepustu,
- wykonano badania geologiczne.

IMG 20190923 074033 9

Odbudowany jaz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i użytków przyległych terenów, a przepławka dla ryb dodatkowo poniesie walory ekologiczne tego obszaru oraz przywróci możliwości swobodnej wędrówki rybom i innym organizmom wodnym w dół i w górę rzeki, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilności ujęć wody i innych elementów infrastruktury.

 

IMG 20190923 074201 7   

Koszt inwestycji to 1 545 376,00 zł.

Symsarna –  prawobrzeżny dopływ Łyny o długości 38,51 km. Rzeka wypływa z Jeziora Luterskiego, dalej płynie obok wsi Żardeniki, przed Jezioranami przepływa przez jezioro Ławki. Za Jezioranami przepływa przez Jezioro Wojtówko, dalej zasilana jest ciekiem wodnym z jeziora Kokowo. Koło wsi Ustnik przyjmuje wody z rozlewiska położonego na północ od tej miejscowości. Po minięciu wsi Potryty wpływa do jeziora Blanki. Dalej płynie przez wieś Maków i wpływa do jeziora Symsar. Po wypłynięciu z jeziora przez wieś Medyny dociera do Lidzbarka Warmińskiego, gdzie uchodzi do Łyny.

 

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, 

rzecznik Wód Polskich w Białymstoku.