1 marca 2024 roku Pani Katarzyna Bakun – Szoka została powołana przez Panią Prezes Wód Polskich na stanowisko p.o. zastępcy Dyrektora Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku ds. ochrony przed powodzią i suszą.

IMG 9973

Pani Katarzyna Bakun – Szoka z wykształcenia jest magistrem inżynierem. Ukończyła studia na kierunku Ochrona Środowiska w zakresie Ochrona i Rekultywacja Ekosystemów Wodnych oraz Systemy Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Pani Katarzyna w ostatnich latach doświadczenie zawodowe zdobywała w Ministerstwie Środowiska w Departamencie Zasobów Wodnych oraz w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Departamencie Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami.
Z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Białymstoku związana jest od 2018 roku, jako kierownik Wydziału Kontroli Gospodarowania Wodami.