Dziś została podpisana umowa na wymianę wrót górnych i dolnych na jednej z najczęściej odwiedzanych śluz na Kanale Augustowskim. Wartość inwestycji wyniesie blisko milion złotych.

U1 U2 1
   

 

Kanał Augustowski cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród turystów jak i wodniaków. W ubiegłym sezonie żeglugowym różnicę poziomów na tym malowniczym szlaku wodnym pokonało ponad 30 tysięcy jednostek pływających. Najpopularniejszą i zarazem najczęściej uczęszczaną śluzą na Kanale Augustowskim była śluza Przewięź, przez którą prześluzowało się ponad 5,5 tysiąca jednostek.

To pokazuje, jak ważne i konieczne są inwestycje na Kanale Augustowskim, zarówno z uwagi na bezpieczeństwo żeglugi, jak i w celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy obsługi.

W ramach planowanych prac, ze względu na zły stan techniczny wymienione zostaną wrota górne i dolne śluzy oraz odbojnice przy awanportach wody górnej i dolnej od strony wody. Ponadto zostaną wykonane nowe zamknięcia remontowe tzw. szandory. Ściany komory śluzy oraz dno zostaną oczyszczone z naniesionych namułów i kamieni. W ramach prac modernizacyjnych wyremontowana zostanie budka strażnicza przy śluzie. Dodatkowo odtworzona zostanie zniszczona tablica upamiętniająca budowniczego śluzy.

U3 U4
   

 

Inwestycja ma na celu przywrócenie sprawności technicznej śluzy i utrzymanie drożności drogi wodnej Kanał Augustowski dla żeglugi śródlądowej. Jej koszt to blisko 926,5 tys. zł.

Szacujemy, że prace na śluzie Przewięź potrwają do końca maja, natomiast oddanie jej do użytku nastąpi w połowie czerwca.

Inwestycje Wód Polskich na Kanale Augustowskim

W ostatnich latach na Kanale Augustowskim przeprowadzono zarówno  remonty śluz, jak i budynków strażnic wodnych przy śluzach. Do najistotniejszych modernizacji można zaliczyć między innymi:

2021 rok

  • Remont śluzy Gorczyca - wymiana wrót górnych. Kwota 229 421,16 zł
  • Remont śluzy Paniewo -wymiana wrót górnych, środkowych i dolnych. Kwota 954 548,62 zł
  • zabezpieczenie Jazu w Gorczycy - prace awaryjne 139 629,60 zł

 

2022 rok

  • Remont wrót dolnych śluzy Mikaszówka -485 850,00 zł
  • Naprawa wyrwy w lewej skarpie KA w km 23+660 – 33 966,94 zł
  • Naprawa wyrw w prawej skarpie Kanału Augustowskiego na odcinku w km 22+060-22+310 – 272 957,91
  • Awaryjna naprawa wrót dolnych śluzy Dębowo - 519 777,96 zł

 

2023 rok

  • Utrzymanie szlaku żeglugowego Kanału Augustowskiego- wymiana oznakowania nawigacyjnego na odcinku od 0+000 do 83+400 Kanału Augustowskiego - 1 537 514,10  zł
  • Remont Jazu na stopniu wodnym Augustów w km 32+500 Kanału Augustowskiego – 5 328 952,18 zł

 

Zabytek polskiej kultury technicznej z pierwszej połowy XIX wieku.

 Kanał Augustowski stanowi perłę wśród szlaków wodnych Europy, dlatego inwestycje na nim są dla Wód Polskich priorytetem. Tym bardziej, że z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród turystów, jak i motorowodniaków oraz kajakarzy.

Coraz większe zainteresowanie Kanałem Augustowskim stawia przed Wodami Polskimi ogromne wyzwania. Z jednej strony konieczne są inwestycje, które poprawiają bezpieczeństwo i jakość żeglugi, z drugiej -  musimy mieć na względzie, że mamy do czynienia z zabytkiem. PGW Wody Polskie dokłada więc wszelkich starań, aby zabytkowa droga wodna utrzymana została w należytym stanie a jednocześnie dba, aby skarb inżynierii hydraulicznej został zachowany dla przyszłych pokoleń.