Na obszarze administrowanym przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku przekroczenie stanu alarmowego odnotowano na 2 stacjach wodowskazowych: na rzece Lega w Rajgrodzie i na jezirze Rajgrodzkim, zaś przekroczenie stanu ostrzegawczego na 8 stacjach wodowskazowych.

R2 R3 R4
     

 

Rzeka Lega w miejscowości Rajgród mieści się w korycie, nie stwierdzono  zatorów utrudniających jej naturalny przepływ. Natomiast poniżej m. Rajgród, woda wylała z koryta rzeki zalewając znaczne obszary łąk i trzcinowisk w okolicach wsi Rybczyzna, Dreństwo i Woźnawieś. Na chwilę obecną zabudowania i infrastruktura drogowa nie są zagrożone.

Natomiast w miejscowości Wojdy, Państwowa Straż Pożarna zabezpieczyła workami z piaskiem budynek mieszkalny, który usytuowany jest nad samym brzegiem rzeki.

Nadzór Wodny w Olecku monitoruje sytuację i jest w stałym kontakcie z Urzędem Miasta w Rajgrodzie.

R8 R9 R10
     

 

W zlewni Narwi i Biebrzy, Łyny i Węgorapy oraz Niemna a także na Wielkich Jeziorach Mazurskich stany wód utrzymują się w strefie wody wysokiej i średniej. Do centrum operacyjnego i jednostek terenowych nie wpłynęła informacja o wystąpieniu zagrożenia dla ludzi i mienia.

Ze względu na dalszy spływ wód opadowo-roztopowych przewiduje się utrzymywanie przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych, dlatego też pracownicy Wód Polskich w Białymstoku kontynuują monitoring akwenów, pozostając w gotowości do podjęcia niezbędnych interwencji.

R5   R7
     

 Zespół Komunikacji i Edukacji Wodnej RZGW w Białymstoku