Screenshot 2023 03 09 at 12 41 26 EFRR EFRR 003.pdf

 

Tym razem zakończyliśmy prace budowlane zaplecza technicznego PGW WP do obsługi szlaków żeglugowych w Giżycku i Mikołajkach. Prace były realizowane w ramach zadania pod nazwą „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I / „Etap III projektu - remont śluzy "Guzianka I", śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin”.

Wartość całego projektu wynosi 126 706 111,60 zł z czego wartość dofinansowania to 106 153 472,35 zł. Prace zrealizowano na podstawie umowy partnerskiej pomiędzy beneficjentem projektu Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, a Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie oraz na podstawie umowy dofinansowania ze środków EFRR zawartej z Warmińsko – Mazurskim Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie.

M2 1

Zaplecze w Mikołajkach powstało przy nabrzeżu jeziora Mikołajskiego w pobliżu przewężenia łączącego jezioro Tałty i Mikołajskie przy drodze wodnej Giżycko – Mikołajki. Służyć będzie obsłudze szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, szczególnie jego południowej części. Dzięki przebudowie możliwe jest cumowanie jednostek PGW Wody Polskie związanych z utrzymywaniem szlaku żeglownego, co do tej pory ze względu na krótkie nabrzeże było niemożliwe.

Oprócz nowego nabrzeża w postaci szczelnej ścianki stalowej z oczepem żelbetowym wyposażonym w odbojnice wybudowano basen portowy wraz z umocnioną linią nadbrzeża wysuniętą na odcinek 4 metrów w stronę jeziora, dzięki czemu uzyskano dodatkowy metraż placu rozładunkowego. Przy basenie zainstalowano elektryczny żuraw służący do wodowania i wyciągania jednostek z wody oraz rozładunku barek. W celu zachowania wymaganych dla drogi wodnej klasy II głębokości, pogłębiono i odmulono teren wzdłuż nabrzeża oraz basenu portowego. Wybudowano również pomost, który jest wyposażony w stalowe dalby i polery cumownicze dla jednostek PGW Wody Polskie.

M2 2

Wartość tej inwestycji wyniosła ponad 3 mln zł.

Z kolei modernizacja basenu portowego PGW Wody Polskie w Giżycku oraz jego infrastruktury polegała miedzy innymi na przebudowie i umocnieniu nabrzeża basenu oraz kanału podejściowego a także nabrzeża od strony jeziora Niegocin. Basen portowy wraz z wylotem do jeziora i kanałem podejściowym został pogłębiony. Inwestycja objęła również przebudowę hangaru łodzi służbowych.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 31 mln zł.

Oba przedsięwzięcia miały na celu podniesienie jakości, bezpieczeństwa i komfortu pracy. Poprawa warunków korzystania z infrastruktury portowej Administratora wód, przełoży się w sposób bezpośredni na optymalizację działań związanych w szczególności  z obsługą szlaków żeglownych na Wielkich Jeziorach Mazurskich.