Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Olsztynie w dniu 29 maja 2023 r. przeprowadził zajęcia edukacyjne na świeżym powietrzu w ramach programu „Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie”. "Lekcje bez dzwonków" przeprowadzone zostały na stacji pomp Bartąg III, które oficjalnie otworzył Krzysztof Marek Nowacki - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.

Miejsce wydarzenia nie było przypadkowe. Stacja pomp Bartąg III w ubiegłym roku przeszła gruntowną modernizację. W wyniku przeprowadzonych prac został wyremontowany budynek stacji pomp oraz zainstalowane nowoczesne pompy o wydajności około 300 l/s. Pompy mechanicznie przepompowują wodę z polderu Bartąg III do rzeki Łyna, odwadniając w ten sposób obszar około 80 ha.

P1070308es

Fot: Zarząd Zlewni w Olsztynie

W programie „Aktywni Błękitni – Szkoła Przyjazna Wodzie” uczestniczyło blisko trzystu uczniów wraz z opiekunami i kadrą pedagogiczną z olsztyńskich szkół podstawowych biorących udział w programie „Aktywni błękitni” oraz szkół podstawowych i przedszkola z Gminy Stawiguda. Na „lekcji otwartej” w Bartągu pracownicy Zarządu Zlewni w Olsztynie i Nadzoru Wodnego w Olsztynie przedstawili uczestnikom wydarzenia wiedzę z zakresu działania stacji pomp, jak woda krąży w przyrodzie, jak ważna jest woda w ekosystemie, czym jest susza i jak przeciwdziałać jej skutkom, jak oszczędzać wodę, dlaczego ważna jest retencja, jak bezpiecznie spędzać czas nad wodą oraz jakie ryby można spotkać w naszych rzekach i jeziorach. Z uwagi na zbliżające się wakacje ratownicy medyczni instruowali uczniów w jaki sposób bezpiecznie pomóc tonącemu oraz uczyli resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie. W terenie była prezentacja sprzętu policji i straży rybackiej. Na stoisku WIJHARS pracownicy przekazali informację o jakości zdrowej żywności oraz na co należy zwrócić szczególną uwagę kupując produkty żywnościowe.

P1070177es P1070240es

 Fot: Zarząd Zlewni w Olsztynie

Dodatkową atrakcją w programie terenowego spotkania był konkurs wiedzy o wodzie oraz przeciąganie liny pomiędzy nauczycielami a uczniami. We wszystkich tych konkurencjach wygrali najmłodsi uczestnicy wydarzenia. 

DJI 0597es

P1070385es

Fot: Zarząd Zlewni w Olsztynie

Partnerami wydarzenia byli: Gmina Stawiguda, Urząd Miasta Olsztyn, Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Olsztyna, Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie, Ochotnicza Straż Pożarna Olsztyn – Gutkowo, Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie, kajaki-olsztyn.pl, kajaki-olsztynek.pl. Obok uczniów w wydarzeniu udział wzięli: Andrzej Abako Starosta Olsztyński, Ryszard Piórkowski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych, Krzysztof Otoliński Dyrektor Biura Promocji Urzędu Miasta Olsztyn oraz podinsp. Jolanta Szymulewska-Ozioro KWP Olsztyn.

 

Żródło:

PGW Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Olsztynie