Dziś 28.04.2023 w Augustowie rozpoczęła się konferencja rozpoczynającą obchody 200–lecia Kanału Augustowskiego. Wydarzenie pod hasłem „Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Kanału Augustowskiego” jest organizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zapraszamy do przeczytania relacji.

Konferencję zaingurował Prezes Wód Polskich Kryzsztof Woś:

- Budowa Kanału Augustowskiego była niesamowitym osiągnieciem, a budowa dróg wodnych oznaczała w tym czasie potęgę ekonomiczną regionu. Kanał Augustowski była ogromnym wyzwaniem, budowało go ok 7 tys. pracowników – okolicznych mieszkańców. Kanał połączył wododziały Niemna i Wisły. Jest to dla nas bardzo ważny szlak turystyczny, umożliwia żeglugę jednostkom turystycznym i statkom pasażerskim. Rokrocznie korzysta z niego kilkanaście tysięcy jednostek. Sukcesywnie rozwijamy tę drogę wodną przez prace remontowe. Chcemy przyciągać jeszcze większa ilość turystów. To potencjał gospodarczy, który należy wykorzystywać.

Następnie głos zabrał Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk:

- Dziękuję Wodom Polskim za zorganizowanie tej konferencji. Chcemy rozwijać turystykę i rekreację wodną w regionie Augustowa, a także na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Wojciech Skowyrski, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą podkreślił:

- Kanał Augustowski łączy w sobie element edukacyjny. Jego budowa wiązała się z zastosowaniem wielu innowacyjnych rozwiązań. Cała lokalna społeczność była zaangażowana w jego budowę. Dziś możemy podziwiać ten hydrotechniczny zabytek. Należy docenić kreatywność i pracowitość budowniczych.

IMG 3395

Od lewej: Wiceprezes Wód Polskich Wojciech Skowyrski, Prezes Wód Polskich Krzysztof Woś, Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk. Fot. Wody Polskie

Profesor Dajnowicz, Wojewódzka Konserwator Zabytków w Białymstoku powiedziała, że Kanał Augustowski jest jednym z najwybitniejszych zabytków hydrotechniki, który cieszy nie tylko historyków, ale i turystów.

Dr Maciej Ambrosiewicz, Kierownik Muzeum Wigier w Wigierskim Parku Narodowym zaznaczył, że Kanał Augustowski jest prawdziwym związkiem symbiotycznym człowieka i przyrody.

Wiesław Gołaszewski, Wójt Gminy Płaska powiedział, że niezbędny jest dalszy rozwój infrastruktury wodnej w regionie.

Monika Niemiec-Butryn, Dyrektor Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury opowiedziała o potencjale rozwojowym żeglugi śródlądowej w Polsce:

- Wodnych dróg śródlądowych mamy ponad 3700 km. W Krajowym Programie Żeglugowym mamy perspektywę ich rozwoju do 2030 roku. Obejmuje ona 700 km Odry i 300 km Wisły. Chcemy likwidować wąskie gardła dla żeglugi. Jest to 11 zadań inwestycyjnych, w tym także cyfryzacja żeglugi, np. RIS na 250km odcinku Odry. W Krajowym Programie Żeglugowym dwa zadania dotyczą turystyki wodnej: droga E-70 i sieć regionalnych dróg wodnych.

Adam Aleksandrowicz, Prezes Żeglugi Augustowskiej oznajmił, że rokrocznie 100 tys. pasażerów przeprawia się Kanałem Augustowskim. Wspomniał, że Żegluga Augustowska może przewieźć na swoich statkach 1000 pasażerów jednocześnie, a w planach jest budowa statku z elektrycznym napędem. Prezes Aleksandrowicz dodał, że 30% pasażerów to turyści z zagranicy.

Filip Chodkiewicz, Zastępca Burmistrza Augustowa wskazał, że obserwuje się zwiększony ruch turystyczny w Augustowie. Dodał, że jest to ważna gałęź lokalnej gospodarki, z której korzystają mieszkańcy. Dzięki temu, że turyści przybywają na dłuższe pobyty i chcą korzystać z różnych miejscowych atrakcji, więcej pieniędzy zostaje w kasie miasta, a także u lokalnych przedsiębiorców.

Marcin Leoszko, Prezes Zarządu Augustowskiej Organizacji Turystycznej powiedział, że niezbędny jest dalszy rozwój infrastruktury dla przyciągnięcia turystów. Wskazał wyzwania związane z promocją Kanału Augustowskiego.

Roman Rogoziński, Nadleśniczy Nadleśnictwa Płaska wskazał, że przy rozwoju turystycznym należy brać pod uwagę zachowanie dziedzictwa naturalnego i historycznego. Przedstawił najpiękniejsze śluzy na szlaku wodnym Kanału Augustowskiego, a także opowiedział o bindugach.

Paweł Wnukowski, Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego zaznaczył, że podlaski samorząd wspiera inwestycje w regionie, przytaczając przykład modernizacji infrastruktury wodnej w Augustowie.