25 listopada 2022 r. odbyła się oficjalna inauguracja II Edycji Programu edukacyjnego „AKTYWNI BŁĘKITNI - Szkoła przyjazna Wodzie” skierowana do uczniów szkół podstawowych. W inauguracji wzięło udział 22 koordynatorów szkół objętych programem z dwóch województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego z terenu działania RZGW w Białymstoku.

Slajd1

Inauguracje rozpoczął Dyrektor RZGW w Białymstoku Mirosław Markowski, który powitał koordynatorów szkół i życzył im powodzenia w realizacji programu. „Cieszę, że razem z uczniami chcecie Państwo podjąć wyzwanie i uczyć się jak oszczędzać wodę, jak ją gromadzić i szanować. Musimy pamiętać, że tylko systematyczne nauczanie i organizacja działań na rzecz edukacji ekologicznej, może wpłynąć na nabycie umiejętności racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi i szacunku do środowiska.” – powiedział dyrektor RZGW w Białymstoku Mirosław Markowski.

received 1025577258221906

Koordynator programu Aktywni Błękitni - Emilia Stasińska przedstawiła nauczycielom roczny plan realizacji przedsięwzięcia. Omówiono cele programu, obszary działalności szkół i zasady przyznawania certyfikatów szkoły przyjaznej wodzie. Program przewiduje tematyczne prace plastyczne, konkursy o wiedzy hydrologicznej, zajęcia terenowe oraz spotkania z przedstawicielami służb ratownictwa medycznego, PSP,WOPR i Policji, którzy pomogą przyswoić uczniom szeroką wiedzę teoretyczną z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa. 

 

Slajd3

Celem koordynowania Programu „AKTYWNI BŁĘKITNI Szkoła przyjazna Wodzie” jest uświadomienie uczestników jak ważne jest dbanie o środowisko z najbliższego otoczenia oraz edukacja o wielkim znaczeniu wody w życiu każdego człowieka. Ważne jest aby, wszyscy uczestnicy po zakończeniu tego programu świadomie i bezpiecznie korzystali z rekreacji nad wodą oraz posiadali wiedzę jak minimalizować przyczyny oraz skutki suszy i powodzi, które są coraz częstszymi ekstremami występującymi w Polsce.

received 420898786249633 1

Program Aktywni Błękitni objęty jest patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauk, Ministra Klimatu i Środowiska, Ministea Infrastruktury oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Podlaski Kurator Oświaty i Mazowiecki Kurator Oświaty.

Partnerzy programu:

- Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

- Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

- Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku

- Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Białystok

- Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

- Białostockie Centrum Powiadomienia Ratunkowego

- Olsztyńskie Centrum Powiadomienia Ratunkowego

Patroni medialni:

- TVP3 Białystok

- Polskie Radio Białystok

- Polskie Radio Olsztyn

- Kurier Poranny

- Gazeta Współczesna

 

 

 

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej

RZGW w Białymstoku