Wody Polskie rozpoczynają remont Kanału Węgorzewskiego. Dziś (22.11.2021r.) w obecności Przemysława Dacy – prezesa Wód Polskich,  Robert Chciuk wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Radosław Jarosiewicz wiceprezes zarządu Korporacji Budowlanej DORACO oraz Piotr Siemaszko dyrektor oddziału Hydrotechniki - przedstawiciele generalnego wykonawcy robót - podpisali umowę na przebudowę umocnień Kanału Węgorzewskiego w celu przywrócenia mu odpowiednich parametrów technicznych, niezbędnych głębokości nawigacyjnych oraz zapewnienia drożności kanału.

received 4496234957169201

Kanał Węgorzewski jest kanałem żeglownym na szlaku głównym Pisz - Węgorzewo w systemie Wielkich Jezior Mazurskich. Jego długość to 920 m. Prace będą polegały na rozbiórce zniszczonych umocnień brzegowych i wykonaniu nowego umocnienia brzegów kanału. Oczyszczone i udrożnione zostanie także koryto kanału. Prace odmuleniowe zostaną wykonane do głębokości 1,6 m.  Koszt remontu Kanału Węgorzewskiego to blisko 21 milionów złotych ( 20 742 871,91 zł.), prace potrwają do października przyszłego roku.

 Kanał Węgorzewski

Prace trwają także na rzece Węgorapie, która jest rzeką żeglowną i częścią szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Za blisko 22 miliony złotych (21 857 993,15 zł.) rozebrane i wykonane nowe zostaną istniejące zniszczone umocnienia brzegowe, a także odbudowana kamienna kierownica (główka wejściowa na lewym brzegu rzeki Węgorapy z jeziora Mamry) i istniejący narzut kamienny. Celem inwestycji jest zabezpieczenie brzegów rzeki Węgorapy przed rozmywaniem spowodowanym zarówno przez naturalne procesy powodujące erozję brzegu, ale także jednostki pływające.  Prace potrwają do marca 2023 roku.

 Węgorapa rzjpg

Oba zadania realizowane są w ramach III - ostatniego etapu projektu pod nazwą "Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”Etap III - remont śluzy "Guzianka I", remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

received 1078727299198184

received 258462476161510

Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargów na remont śluzy Guzianka I i Kanału Łuczańskiego w Giżycku.

Mimo zmieniające się aury bez przerwy trwają remonty kanałów: Piękna Góra oraz Tałckiego, Mioduńskiego i Szymońskiego na szlaku od Giżycka do Mikołajek. W lipcu zakończył się natomiast remont kanału Grunwaldzkiego.

Na Kanale Tałckim zakończyły się prace rozbiórkowe i pogrążanie ścianek szczelnych. Na bieżąco wykonywane są roboty związane z wykonaniem oczepu. Remont zakończy się jeszcze w tym roku.

Na Kanale Mioduńskim zakończyły się prace rozbiórkowe i  pogrążanie ścianek szczelnych. Kontynuowane jest wykonanie drenażu i roboty związane z wykonaniem oczepu. Prace potrwają do lipca 2022 r.

Na Kanale Szymońskim trwają rozbiórki istniejącego ubezpieczenia oraz pogrążane są kolejno ścianki szczelne. Kontynuowane jest wykonanie drenażu oraz oczepu. Remont zakończy się w kwietniu 2023 r.

Na Kanale Piękna Góra rozpoczęły się rozbiórki istniejącego ubezpieczenia oraz pogrążane są kolejno ścianki szczelne. Roboty potrwają do marca przyszłego roku.

received 2796020504034083

O konieczności i ważności inwestycji na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich świadczy zainteresowanie wodniaków tym regionem.  W minionym sezonie żeglugowym – od maja do października -  przez system dwóch śluz Guzianka I i Guzianka II prześluzowanych zostało blisko 20 tysięcy jednostek pływających. Dwumetrową różnicę poziomów wody pomiędzy jeziorami Guzianka Mała i Bełdany pokonało przez „starą” Guziankę prawie 7 tysięcy jednostek, zaś przez nową – oddaną do użytku w ubiegłym sezonie – prawie 13 tysięcy. Guzianka II znacznie odciążyła wysłużoną śluzę Guzianka I. W tym sezonie żeglugowym nie było już wielogodzinnych kolejek oczekujących na śluzowanie. Przeprawy odbywały się na bieżąco,
a wodniacy i żeglarze wielokrotnie podkreślali, że zmienił się komfort i skrócił czas samego śluzowania.

 242335009 895310601388492 7986555532680987313 n

Guzianka IIe

Szlak Wielkich Jezior Mazurskich jest najpopularniejszym i najpiękniejszym szlakiem żeglugowym północno-wschodniej części Polski. Tak rozległego ciągu jezior, umożliwiającego uprawianie wszystkich rodzajów turystyki wodnej, a równocześnie tak urozmaiconego, nie ma w żadnym z państw Europy. Główny szlak Wielkich Jezior Mazurskich zaczyna się na jeziorze Brzozolasek w pobliżu miasta Pisz, a kończy się na Kanale Węgorzewskim w Węgorzewie. Długość szlaku w linii prostej to 111 km.

 

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, 

rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku.