W dniach 4 - 5 października Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku zarybiło 8 obwodów rybackich objętych projektem - Nasze Łowiska.  Do jezior wpuszczonych zostało blisko 200 tys. narybku węgorza europejskiego o masie od 5 - 20g/szt.

- Reszki w zlewni rzeki Jegrznia Nr 5 – 918 szt.

- Łaźno zlewni rzeki Ełk Nr 1 – 150 987 szt.

- Kiełki Zlewni rzeki Ełk Nr 9 – 2 713 szt.

- Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 – 15 402 szt.

- Iławki zlewni rzeki Pisa Nr 5 – 15 509 szt.

- Krzywe zlewni rzeki Ełk Nr 21 – 3 026 szt.

- Stoczek w zlewni rzeki Pisa Nr 19 – 2 200 szt.

- Wityny w zlewni rzeki Ełk Nr 28 – 1 909 szt.

310464729 418985576982843 435704757444068059 n es