W dniu 14.04.2022 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku przeprowadził zarybianie narybkiem żerującego szczupaka. Do Jeziora Silec w Obwodzie Rybackim Nr 3 wpuszczono 300 sztuk narybku. Zarybianie przeprowadzono również na Jeziorze Iławki w Obwodzie Rybackim Nr 5 wpuszczono 50 tysięcy sztuk narybku. Wylęg pochodzi z Gospodarstwa Rybackiego Bartołty Wielkie. Ryby były w bardzo dobrej kondycji i prawidłowo się rozeszły.