Na obszarze administrowanym przez RZGW w Białymstoku otwarte dla żeglugi są wszystkie administrowane drogi wodne:

 

 Status śluz żeglugowych