ZASADY SPRZEDAŻY ZEZWOLEŃ UPRAWNIAJĄCYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB W OBWODACH RYBACKICH UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ DYREKTORA RZGW W BIAŁYMSTOKU 2024

 1. Zezwolenie wydane przez Dyrektora RZGW w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Białymstoku, upoważnia do wędkowania w wodach obwodów rybackich udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Białymstoku do amatorskiego połowu ryb, których wykaz zamieszczony jest na stronie: wody.gov.pl/lowiska-rzgw/lista-obwodow.
 2. Prawo do rocznego amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Białymstoku oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w Ustawie o rybactwie śródlądowym).

Koszt zezwoleń rocznych:

 -      opłata pełna - 180,00 zł brutto;

 -      opłata ulgowa - osoby uczące się, które nie ukończyły 18 roku życia – 110 zł brutto.

Zezwolenie roczne jest ważne od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku.

 1. Prawo do okresowego (1, 3 lub 7 dniowego) amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku nabywają osoby, które posiadają wypełnione zezwolenie na amatorski połów ryb pobrane ze strony wody.gov.pl, potwierdzenie dokonania opłaty oraz kartę wędkarską (z  wyjątkiem przypadków opisanych
  w Ustawie o rybactwie śródlądowym).

Koszt zezwoleń okresowych:

- 1-dniowe* – 15,00 zł brutto,

- 3-dniowe* – 30,00 zł brutto,

- 7-dniowe* – 70,00 zł brutto.

* Doba liczona od godz. 0.00 do 24.00

 1. Opłatę za zezwolenie roczne na amatorski połów ryb na obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi: Imię i Nazwisko, adres korespondencyjny, numer karty wędkarskiej należy przesłać drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie ul. Pułkowa 11, 15-143 Białystok. Zezwolenie roczne jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską a w przypadku młodzieży do lat 18 dla potwierdzenia zastosowanej ulgi należy posiadać aktualną legitymację szkolną.

Zezwolenia będą odsyłane przesyłką pocztową na wskazany przez wpłacającego adres korespondencyjny lub na wyraźną prośbę na adres poczty e-mail. Dyrektor RZGW w Białymstoku zastrzega, że czas wystawienia zezwolenia wynosi do 3 dni roboczych od dnia w którym wpłata została zaksięgowana na rachunku PGW WP RZGW w Białymstoku.

 1. Opłatę za zezwolenie okresowe (1, 3, 7 dniowe) na obwodach rybackich użytkowanych przez RZGW w Białymstoku należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej.

Następnie ze strony bialystok.wody.gov.pl należy pobrać zezwolenie okresowe i je wypełnić. Zezwolenie okresowe jest ważne z kartą wędkarską oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.

 1. Opłaty należy wnosić na konto:

PGW WP RZGW w Białymstoku

 1. Pułkowa 11, 15-143 Białystok.

Numer konta bankowego: 85 1130 1017 0020 1510 6720 0172

z podaniem tytułu przelewu: AMATORSKI POŁÓW RYB ( ROCZNY LUB OKRESOWY w dniu/ dniach …..) oraz IMIĘ I NAZWISKO, ADRES KORESPONDENCYJNY, NR KARTY WĘDKARSKIEJ.

 1. Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 2. Nie istnieje stacjonarny punkt gdzie można zakupić zezwolenie na amatorski połów ryb.
 3. Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia okresowego oraz druku przelewu: - brak imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru karty wędkarskiej, tytułu i rodzaju opłaty oraz okresu połowu powoduje nieważność tych dokumentów. UWAGA! - Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego.
 4. Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).

 W załączeniu:

 1. Zezwolenie okresowe 2024 – Zezwolenie imienne na amatorski połów ryb w obwodach rybackich udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Białymstoku - do pobrania.
 2. Lista obwodów udostępnionych w 2024 r. przez Dyrektora RZGW w Białymstoku - do pobrania 
 3. Regulamin amatorskiego połowu ryb w obwodach rybackich udostępnionych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku - do pobrania.