Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku – Mirosław Markowski,  Rektor Politechniki Białostockiej – prof. dr hab. inż. Lech Dzienis i  Burmistrz Miasta Sejny – Arkadiusz Adam Nowalski podpisali dziś (7.10.2019r.) trójstronne porozumienie w celach opracowania modelu rewitalizacji zlewni rzek Marycha i Szeszupa.

ok

Realizacja założeń obejmuje w szczególności następujące zadania:

  1. Rewitalizacja biologiczna rzek Marychy i Szeszupy;
  2. Poprawa retencji w rzekach;
  3. Eliminacja zrzutu odpadów rolniczych do rzek;
  4. Elimanacja zrzutów ścieków komunalnych z gospodarstw do rzek;
  5. Analizę zasadności wprowadzenia nowych obszarów chronionych i użytków środowiskowych w zlewni rzek – w pasie transgranicznym;
  6. Koordynowanie działań z partnerami Litewskimi w zakresie zapewnienia ciągłości prac dotyczących porozumienia na obszarze transgranicznym;
  7. Opracowanie optymalnych form monitoringu biologicznego, chemicznego, a w tym migracji gatunków i chemicznego składu wody na terenie zlewni rzek;
  8. Wymiana myśli i rozwiązań technicznych, projektowych pomiędzy stronami z wykorzystaniem doświadczeń teoretycznych i praktycznych stron;
  9. Konsultacje z podmiotami trzecimi.

Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

DSC04511

 

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz, 

rzecznik prasowy Wód Polskich w Białymstoku.