Nawałnica z ulewnym deszczem, która przeszła nad Ostrołęką w nocy z 13 na 14 czerwca doprowadziła do uszkodzenia korpusu  wału przeciwpowodziowego lewobrzeżnego rzeki Narew w Ostrołęce. Nie ma zagrożenia życia, zdrowia oraz mienia ludzi. 

wał2

Wał nie został całkowicie przerwany, choć jego konstrukcja jest mocno osłabiona. Prawdopodobną przyczyną uszkodzenia było rozszczelnienie  rurociągu przepustu wałowego skutkujące początkowo wymywaniem gruntu z korpusu wału, w dalszej kolejności deformacją i przemieszczeniem wzajemnym rur w przepuście i w końcu rozmyciem korpusu wału  - 3/4 przekroju poprzecznego. Pozostała cała ława przywałowa z drogą technologiczną i skarpa odpowietrzna korpusu wału. Ze względu na okres letnich niżówek nie ma zagrożenia powodziowego.

wał 1

Powstała wyrwa o długości około 15 m., szerokości około 20 m. i głębokość około 7,5 m. Na miejscu od rana działał sztab kryzysowy.  Teren został zabezpieczony i oznakowany.

wał5

Przeprowadzona zostanie szczegółowa ekspertyza i badania geotechniczne w celu ustalenia przyczyn. Ich wyniki będą znane do końca czerwca. Miejsce, w którym powstała wyrwa, jest monitorowane przez całą dobę przez strażników miejskich oraz pracowników Wód Polskich.

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz,

rzecznik prasowy RZGW w Białymstoku