JEZIORA IŁAWKI W ZLEWNI RZEKI PISA Nr 5, JEZIORA KIEŁKI W ZLEWNI RZEKI EŁK Nr 9, JEZIORA KRZYWE W ZLEWNI RZEKI EŁK Nr 21, JEZIORA ŁAŹNO W ZLEWNI RZEKI EŁK Nr 1, JEZIORA RESZKI W ZLEWNI RZEKI JEGRZNIA Nr 5, JEZIORA STOCZEK W ZLEWNI RZEKI PISA   Nr 19, JEZIORA WITYNY W ZLEWNI RZEKI EŁK Nr 28.

 1. Zezwolenie wydane przez Dyrektora RZGW w Białymstoku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Białymstoku, upoważnia do wędkowania w wodach obwodów rybackich jeziora Iławki w zlewni rzeki Pisa nr 5, jeziora Kiełki w zlewni rzeki Ełk nr 9, jeziora Krzywe w zlewni rzeki Ełk nr 21, jeziora Łaźno w zlewni rzeki Ełk nr 1, jeziora Reszki w zlewni rzeki Jegrznia nr 5, jeziora Stoczek w zlewni rzeki Pisa nr 19, jeziora Wityny w zlewni rzeki Ełk nr 28.
 2. Prawo do amatorskiego połowu ryb rocznego na obwodach rybackich jeziora Iławki w zlewni rzeki Pisa nr 5, jeziora Kiełki w zlewni rzeki Ełk nr 9, jeziora Krzywe w zlewni rzeki Ełk nr 21, jeziora Łaźno w zlewni rzeki Ełk nr 1, jeziora Reszki w zlewni rzeki Jegrznia nr 5, jeziora Stoczek w zlewni rzeki Pisa nr 19, jeziora Wityny w zlewni rzeki Ełk nr 28 nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Białymstoku, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w Ustawie o rybactwie śródlądowym).

W związku z ograniczeniami w amatorskim połowie ryb wskutek braku możliwości sprzedaży zezwoleń od dnia 1 stycznia koszt rocznego zezwolenia na amatorski połów ryb w 2021 roku wynosi 120,00 zł brutto.

 1. Prawo do amatorskiego połowu ryb okresowego (1, 3 lub 7 dniowego) na obwodach rybackich jeziora Iławki w zlewni rzeki Pisa nr 5, jeziora Kiełki w zlewni rzeki Ełk nr 9, jeziora Krzywe w zlewni rzeki Ełk nr 21, jeziora Łaźno w zlewni rzeki Ełk nr 1, jeziora Reszki w zlewni rzeki Jegrznia nr 5, jeziora Stoczek w zlewni rzeki Pisa nr 19, jeziora Wityny w zlewni rzeki Ełk nr 28 nabywają osoby, które posiadają wypełnione zezwolenie na amatorski połów ryb pobrane ze strony www.bialystok.wody.gov.pl , potwierdzenie dokonania opłaty oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).

Koszt zezwoleń okresowych:

 1. 1-dniowe* – 15,00 zł brutto,
 2. 3- dniowe* – 30,00 zł brutto,
 3. 7-dniowe* – 50,00 zł brutto.

* Doba liczona od godz. 0.00 do 24.00

 1. Opłatę za zezwolenie roczne na amatorski połów ryb na obwodach rybackich jeziora Iławki w zlewni rzeki Pisa nr 5, jeziora Kiełki w zlewni rzeki Ełk nr 9, jeziora Krzywe w zlewni rzeki Ełk nr 21, jeziora Łaźno w zlewni rzeki Ełk nr 1, jeziora Reszki w zlewni rzeki Jegrznia nr 5, jeziora Stoczek w zlewni rzeki Pisa nr 19, jeziora Wityny w zlewni rzeki Ełk nr 28 należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi: Imię i Nazwisko, adres korespondencyjny, numer karty wędkarskiej należy przesłać drogą elektroniczną na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie ul. J.K. Branickiego 17 A, 15-085 Białystok. Zezwolenie roczne jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską.

Zezwolenia, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny. Dyrektor RZGW w Białymstoku zastrzega, że czas wystawienia zezwolenia wynosi do 3 dni roboczych od dnia w którym wpłata została zaksięgowana na rachunku PGW WP RZGW w Białymstoku.

 1. Opłatę za zezwolenie okresowe (1, 3, 7 dniowe) na obwodach rybackich jeziora Iławki w zlewni rzeki Pisa nr 5, jeziora Kiełki w zlewni rzeki Ełk nr 9, jeziora Krzywe w zlewni rzeki Ełk nr 21, jeziora Łaźno w zlewni rzeki Ełk nr 1, jeziora Reszki w zlewni rzeki Jegrznia nr 5, jeziora Stoczek w zlewni rzeki Pisa nr 19, jeziora Wityny w zlewni rzeki Ełk nr 28 należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej.

Następnie ze strony www.bialystok.wody.gov.pl. należy pobrać zezwolenie okresowe i je wypełnić. Zezwolenie okresowe jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.

 1. Opłaty należy wnosić na konto:

PGW WP RZGW w Białymstoku ul. Jana Klemensa Branickiego 17 A, 15-085 Białystok.

Numer konta bankowego: 85 1130 1017 0020 1510 6720 0172

z podaniem tytułu przelewu: AMATORSKI POŁÓW RYB ( ROCZNY LUB OKRESOWY w dniu/ dniach …..) oraz IMIĘ I NAZWISKO, ADRES KORESPONDENCYJNY, NR KARTY WĘDKARSKIEJ.

 1. Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

 2. Nie istnieje stacjonarny punkt gdzie można zakupić zezwolenie na amatorski połów ryb.

 3. Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia okresowego oraz druku przelewu: - brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru karty wędkarskiej, tytułu i rodzaju opłaty oraz okresu połowu powoduje nieważność tych dokumentów. UWAGA! - Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego.

 4. Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).

W załączeniu:

Wzór zezwolenia okresowego - do pobrania