1. Zezwolenie wydane przez Dyrektora RZGW w Białymstoku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwanego dalej Dyrektorem RZGW w Białymstoku, upoważnia do wędkowania w wodach obwodów rybackich rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2, jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3.
 2. Prawo do amatorskiego połowu ryb rocznego na obwodach rybackich rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2, jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 nabywają osoby, które posiadają przy sobie imienne zezwolenie na amatorski połów ryb wydane przez Dyrektora RZGW w Białymstoku, kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w Ustawie o rybactwie śródlądowym).

 - Koszt rocznego zezwolenia na amatorski połów ryb wynosi 150,00 zł brutto.

 - Koszt rocznego zezwolenia na amatorski połów ryb dla osób uczących się, które nie ukończyły 18 roku życia wynosi 105,00 zł brutto.

 1. Prawo do amatorskiego połowu ryb okresowego (1, 3 lub 7 dniowego) na obwodach rybackich rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2, jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 nabywają osoby, które posiadają wypełnione zezwolenie na amatorski połów ryb pobrane ze strony bialystok.wody.gov.pl, potwierdzenie dokonania opłaty oraz kartę wędkarską (z wyjątkiem przypadków opisanych w ustawie o rybactwie śródlądowym).

Koszt zezwoleń okresowych:

 1. 1-dniowe* – 15,00 zł brutto,
 2. 3- dniowe* – 30,00 zł brutto,
 3. 7-dniowe* – 50,00 zł brutto.

* Doba liczona od godz. 0.00 do 24.00

 1. Opłatę za zezwolenie roczne na amatorski połów ryb na obwodach rybackich rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2, jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej. Potwierdzenie dokonania wpłaty wraz z danymi: Imię i Nazwisko, adres korespondencyjny, numer karty wędkarskiej należy przesłać drogą elektroniczną na e-maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW Wody Polskie ul. J.K. Branickiego 17 A, 15-085 Białystok. Zezwolenie roczne jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską, a w przypadku młodzieży do lat 18 dla potwierdzenia zastosowanej ulgi należy posiadać aktualną legitymację szkolną.

Zezwolenia, do których potwierdzenie dokonania wpłaty przesłano drogą elektroniczną lub drogą pocztową będą odsyłane na wskazany przez wpłacającego adres e-mail lub przesyłką pocztową na podany przez wpłacającego adres korespondencyjny. Dyrektor RZGW w Białymstoku zastrzega, że czas wystawienia zezwolenia wynosi do 3 dni roboczych od dnia w którym wpłata została zaksięgowana na rachunku PGW WP RZGW w Białymstoku.

 1. Opłatę za zezwolenie okresowe (1, 3, 7 dniowe) na obwodach rybackich rzeki Narew Nr 5, rzeki Pisa Nr 1, rzeki Pisa Nr 2, jeziora Silec w zlewni rzeki Omet Nr 3 należy dokonać za pomocą bankowości elektronicznej lub tradycyjnie w placówce pocztowej lub bankowej.

Następnie ze strony www.bialystok.wody.gov.pl. należy pobrać zezwolenie okresowe i je wypełnić. Zezwolenie okresowe jest ważne wyłącznie z kartą wędkarską oraz dokumentem stwierdzającym dokonanie opłaty za połów.

 1. Opłaty należy wnosić na konto:

PGW WP RZGW w Białymstoku ul. Jana Klemensa Branickiego 17 A, 15-085 Białystok. Numer konta bankowego: 85 1130 1017 0020 1510 6720 0172 z podaniem tytułu przelewu: AMATORSKI POŁÓW RYB ( ROCZNY LUB OKRESOWY w dniu/ dniach …..) oraz IMIĘ I NAZWISKO, ADRES KORESPONDENCYJNY, NR KARTY WĘDKARSKIEJ, A W PRZYPADKU MŁODZIEŻY DO LAT 18 DLA POTWIERDZENIA ZASTOSOWANIA ULGI NR LEGITYMACJI SZKOLNEJ.

 1. Żądanie przekazania faktury VAT należy zgłosić w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.
 2. Nie istnieje stacjonarny punkt gdzie można zakupić zezwolenie na amatorski połów ryb.
 3. Nieprawidłowe wypełnienie zezwolenia okresowego oraz druku przelewu: - brak imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru karty wędkarskiej, tytułu i rodzaju opłaty oraz okresu połowu powoduje nieważność tych dokumentów. UWAGA! - Jeśli osobą wędkującą nie jest właściciel rachunku bankowego, należy w tytule przelewu podać obowiązkowo imię i nazwisko wędkującego.
 4. Cudzoziemcy przebywający czasowo w Polsce są zwolnieni z obowiązku posiadania karty wędkarskiej. Pozostałe dokumenty uprawniające do połowu są wymagane (zezwolenie wraz z dowodem wniesienia opłaty).

W załączeniu:

Wzór zezwolenia okresowego - do pobrania